کد کلیک شمار برای وبلاگ – وبسایت

کد کلیک شمار برای وبلاگ – وبسایت کد کلیک شمار برای وبلاگ – وبسایت شما میتوانید با قرار دادن این تیکه کد در انتهای قالب وبلاگ و یا در جای مناسبی از قالب سایت خود میتوانید تعداد کلیک های یک کاربر در سایت و مقدار پیمایش ماوس کاربر در سایت …