حذف دسته بندی خاص از حالت amp – Remove specific category from AMP mode

حذف دسته بندی خاص از حالت amp – Remove specific category from AMP mode حذف دسته بندی خاص از حالت amp – Remove specific category from AMP mode با تیکه کدی که در ادامه مطلب قرار داده ام شما میتوانید دسته بندی مورد نظر خود را از حالت amp خارج …