کد رشد تصویر یا زوم عکس در سایت به صورت خودکار

کد رشد تصویر یا زوم عکس در سایت به صورت خودکار کد رشد تصویر یا زوم عکس در سایت به صورت خودکار این کدر در قالب سایت با وبلاگ قرار داده شده و ادرس تصویر مورد نظر را در کد جایگزین کنید.بعد از ورود کاربر و لود شدن صفحه تصویر …

کد ساخت عکس بزرگ شو -زوم عکس با رفتن ماوس روی ان

کد ساخت عکس بزرگ شو -زوم عکس با رفتن ماوس روی ان کد ساخت عکس بزرگ شو -زوم عکس با رفتن ماوس روی اناین کد به این صورته که بعد از رفتن ماوس روی عکس به صورت خودکار شروع به زوم شدن میکنه مقدار اندازه اولیه و مقدار زوم شدن رو …