کد لودینگ صفحه سایت

کد لودینگ صفحه سایت کد لودینگ صفحه سایت با این کد به راحتی میتوانید یک تصویر لودینگ قبل از لود شدن کامل صفحه برای کاربرانتان ایجاد کنید.این کد درواقع برای زیبا سازی سایت اهمیت دارد در غیر اینصورت کاربردی ندارد.این کد یکی از کدهای کاربردی و کم حجم میباشد امیدوارم …