کد متن تایپ شونده یا متن تایپی

کد متن تایپ شونده یا متن تایپی کد متن تایپ شونده یا متن تایپی با این کد شما میتوانید متنهای دلخواه خود را بصورت تایپ شو یا تایپی در سایت قرار دهید.نحوه کار این کد به این صورت میباشد که چندین جمله در کد جایگذاری میکنید و متن بصورت خودکار …