کد نمایش متن مخفی شده

کد نمایش متن مخفی شده کد نمایش متن مخفی شده  یا همون ادامه مطلب با این کد شما میتوانید در سایت خود یک صفحه ایجاد کنید که متنهای طولانی را در این کد قرار دهید تا کاربر برای دیدن ان روی دیدین بیشتر کلیک کنه و بقیه مطلب براش نمایان …