کد ایجاد بنر متحرک در سایت

کد ایجاد بنر متحرک در سایت کد ایجاد بنر متحرک در سایت این کد برای ایجاد چندین بنر در یک کادر مورد استفاده قرار میگیرد. نحوه کار این کد به این صورته که شما تعداد بیشمار بنر را میتوانید در کد جاساز کرده و کد این بنر ها رو به …