کد کج شدن متن با رفتن ماوس روی ان

کد کج شدن متن با رفتن ماوس روی ان کد کج شدن متن با رفتن ماوس روی ان این کد با css طراحی شده که متن هایی که در تگ <p> قرار بگیرن بعد از رفتن ماوس روی ان به صورت کج در میایند و شما میتوانید مقدار کج شدت …

کد کادر دور متن به کمک css

کد کادر دور متن به کمک css کد کادر دور متن به کمک css  که کادر دور متن ساده و انعطاف پذیر را ایجاد میکند. این کد را میتوانید در صفحات جداگانه و نوشته های خود هم استفاده نمایید.قسمت اول کد باید در هد قالب سایت یا در فایل استایل …