کد کلیک روی تصویر و نمایش پیام

کد کلیک روی تصویر و نمایش پیام کد کلیک روی تصویر و نمایش پیام این کد در قالب جداگانه و یا صفحات جانبی و … سایت و وبلاگ قرار گرفته و بعد از کلیک کردن کاربر روی تصویر  متن از قبل تعیین شده را برای کاربر به نمایش میگذارد.این کد …