انتخاب و کپی تکست باکس با یک کلیک

انتخاب و کپی تکست باکس با یک کلیک انتخاب و کپی تکست باکس با یک کلیک با این کد شما میتوانید با یک کلیک متن تکست باکس خود را انتخاب و کپی کنید. این کد به وسیله جاوا ساخته شده و چندین نوع تکست باکس با قابلیت کپی با یک کلیک را …