ابزار گرد کردن دور عکس

ابزار گرد کردن دور عکس ابزار گرد کردن دور عکس این ابزار یکی از ابزار های کاربردی وبمستران است که با این ابزار میتوانند به دور عکس کادر ایجاد نمایند و مقدار گرد شدن دور عکس را نیز به صورت دستی تنظیم کنند.این ابزار برای اولین بار در کدبازان – …

استایل گرد کردن دور عکس

استایل گرد کردن دور عکس استایل گرد کردن دور عکس این استایل به تصاویر سایت شما استایل زیبا میبخشد شما میتوانید دسته ای خاص از تصاویر خود را گوشه گرد کنیدو یا یک عکس خاص را گوشه گرد کنید و یا کل عکسهای سایت را گوشه گرد کنید.کار این استایل …