استایل گرد کردن دور عکس

استایل گرد کردن دور عکس استایل گرد کردن دور عکس این استایل به تصاویر سایت شما استایل زیبا میبخشد شما میتوانید دسته ای خاص از تصاویر خود را گوشه گرد کنیدو یا یک عکس خاص را گوشه گرد کنید و یا کل عکسهای سایت را گوشه گرد کنید.کار این استایل …

سه افکت زیبا برای تصاویر در سایت

سه افکت زیبا برای تصاویر در سایت

سه افکت زیبا برای تصاویر در سایت سه افکت زیبا برای تصاویر در سایت شما میتوانید با اضافه کردن این استایل به قالب سایت خود و یا صفحات جداگانه  وبلاگ و سایت افکت های دلخواه رو به تصاویر سایت خود اضافه کنید. توجه کنید که برای اضافه نمودن استایل به …