کد نمایش پاپ اپ یک بار برای هر ای پی

کد نمایش پاپ اپ یک بار برای هر ای پی کد نمایش پاپ اپ یک بار برای هر ای پی این کد را در قالب سایت , وبلاگ و یا صفحات جداگانه  در بخش هدر یا فوتر فایل قالب خود قرار داده نحوه کار کرد این کد به این صورته …