کد نمایش دوسایت همزمان

کد نمایش دوسایت همزمان کد نمایش دوسایت همزمان شما میتوانید با این کد دو یا چند  سایت را همزمان در یک صفحه نمایش دهید. فقط کافیه ادرس دوسایت مورد نظر خود را در کد جایگزین کنید و در یک صفحه جداگانه و یا در نوشته های وبلاگ از این کد …