کد نمایش پاپ اپ یک بار برای هر ای پی

کد نمایش پاپ اپ یک بار برای هر ای پی کد نمایش پاپ اپ یک بار برای هر ای پی این کد را در قالب سایت , وبلاگ و یا صفحات جداگانه  در بخش هدر یا فوتر فایل قالب خود قرار داده نحوه کار کرد این کد به این صورته …

کد ایجاد پاپ اپ در سایت

کد ایجاد پاپ اپ در سایت کد ایجاد پاپ اپ در سایت نحوه کار این کد به این صورته که ادرس مورد نظر خودتونو در قسمت xxxxxx اضافه کرده و کد را در قالب سایت و یا صفحات جداگانه خود قرار دهید. بعد از کلیک کاربر صفحه پاپ اپ در …