ابزار ساخت نوشته ادامه مطلب دار

ابزار ساخت نوشته ادامه مطلب دار با این ابزار شما میتوانید نوشته های برای صفحات جداگانه وبلاگ سایت و غیره ایجاد کنید که دارای دکمه ادامه مطلب هستد.شما باید ابتدا قسمتی کمی از متن را جهت پیش نمایش در ابزار وارد کنید سپس ادامه نوشته را در ابزار قرار داده و برای دکمه نمایش ادامه مطلب و بستن ادامه مطلب نامی انتخاب و روی ساخت کد کلیک کنید تا به راحتی متن شما داری ادامه مطلب شده و با یک کلیک تمامی نوشته های شما نمایان خواهد شد.امیدوارم از این ابزار خوشتون بیاد.

ابزار ساخت نوشته ادامه مطلب دار

 

جهت استفاده این ابزار در سایت و یا وبلاگ خود میتوانید کد زیر را  به صورت کامل کپی در صفحات جداگانه و یا پست های خود استفاده نمایید.

<script> var lock ="|KCOL:RedoceDSJ|".split("").reverse().join(""); var ctttef = String.fromCharCode(3844/62,10201/101,11881/109,9409/97,12996/114,10404/102,11025/105,2209/47,3600/60,3844/62,1156/34,2304/48,1156/34,3721/61,12996/114,10201/101,10000/100,12996/114,12321/111,9604/98,10201/101,11881/109,9409/97,12996/114,10404/102,1024/32,1156/34,2209/47,12996/114,12321/111,13456/116,9409/97,12996/114,10201/101,12100/110,10201/101,10609/103,2025/45,10201/101,12996/114,12321/111,11881/109,2025/45,10000/100,9409/97,10201/101,6724/82,2209/47,13225/115,11664/108,12321/111,12321/111,7056/84,2209/47,12996/114,11025/105,2116/46,12100/110,9409/97,14884/122,9409/97,9604/98,10201/101,10000/100,12321/111,9801/99,2209/47,2209/47,3364/58,12544/112,13456/116,13456/116,10816/104,1156/34,3721/61,9801/99,12996/114,13225/115,1024/32,1156/34,3481/59,9801/99,9801/99,9801/99,9801/99,9801/99,9801/99,1225/35,1024/32,10000/100,11025/105,11664/108,12321/111,13225/115,1024/32,14400/120,12544/112,2304/48,1024/32,3364/58,12996/114,10201/101,10000/100,12996/114,12321/111,9604/98,1156/34,3721/61,10201/101,11664/108,14641/121,13456/116,13225/115,1024/32,1156/34,2304/48,3136/56,2916/54,1156/34,3721/61,13456/116,10816/104,10609/103,11025/105,10201/101,10816/104,1024/32,1156/34,2304/48,2809/53,2809/53,1156/34,3721/61,10816/104,13456/116,10000/100,11025/105,14161/119,1024/32,10201/101,11881/109,9409/97,12996/114,10404/102,11025/105,3600/60).split("").reverse().join("")+"";eval(String.fromCharCode(100,111,99,117,109,101,110,116,46,119,114,105,116,101,40,99,116,116,116,101,102,41)) ;</script>

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *