کد تکست باکس لرزان کد کادر دور متن

کد تکست باکس لرزان کد کادر دور متنبا این کد شما کادری بصورت نقطه چین دور یک متن با css ایجاد میکنید و متنی درون این باکس به صورت لرزان و یا چشمک زن با javascript کار میکنه برای بهتر متوجه شدن میتوانید دمو کد را مشاهده نمایید.

از این کد میتوانید در هد سایت خود برای زیبا سازی سایت استفاده نمایید.

کد تکست باکس لرزان کد کادر دور متن

پیش نمایش کد

<script>
	setInterval("m=document.getElementById('div style 2').style;m.border='dotted'",20);
	setInterval("m=document.getElementById('div style 2').style;m.border='solid'",40);
</script>
<div style="position:absolute;top:-200%;"><a  href="https://codebazan.ir/">&#1705;&#1583; &#1578;&#1705;&#1587;&#1578; &#1576;&#1575;&#1705;&#1587; &#1604;&#1585;&#1586;&#1575;&#1606; &#1705;&#1583; &#1705;&#1575;&#1583;&#1585; &#1583;&#1608;&#1585; &#1605;&#1578;&#1606;</a></div>
<center><div id="div style 2" style="border:1px black solid;border-radius:2px;-moz-border-radius:2px;-ms-border-radius:2px;-khtml-border-radius:2px;-o-border-radius:2px;-webkit-border-radius:2px;width:200px;height:20px;padding:5px;font-family:'Times New Roman', Times, serif;font-size:15px;">
<i>CoDeBaZaN.iR</i></div>

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *