تگ های کامل html5

تگ های کامل html5  در این پست سعی کردیم تگهای html5 رو جمع اوری و برای شما دوستان عزیر با ذکر مثال از هر تگ به نمایش بزاریم.برای اطلاعات بیشتر هر تگ کافیه تا روی تگهای مورد نظر کلیک کنید و نمونه مورد استفاده و کارایی ان را ببینید.

تگ های کامل html5
تگ های کامل html5

تگ اطلاعات تگ های جدید
<!–…–> تعیین یک نظر
<!DOCTYPE> شاخص کردن نوع سند
<a> شاخص یک لینک
<abbr> شاخص مخفف
<address> شاخص یک عنصر آدرس
<area> منطقه شاخص در داخل یک تصویر نقشه
<article> شاخص یک مقاله
جدید
<aside> شاخص محتوای جدا از محتوای صفحه
جدید
<audio> شاخص محتوای صدا
جدید
<b> شاخص متن پر رنگ
<base> تعیین یک آدرس پایه برای همه لینک ها در یک صفحه
<bdi> برای قالب بندی متن دو جهته
جدید
<bdo> شاخص جهت نمایش متن
<blockquote> شاخص یک نقل قول طولانی
<body> شاخص عنصر بدنه
<br> سر سطر تک
<button> تعیین یک دکمه
<canvas> تعریف گرافیک
جدید
<caption> شاخص عنوان جدول
<cite> شاخص استناد
<code> شاخص متن ,کد کامپیوتری
<col> شاخص ویژگی برای ستون های جدول
<colgroup> شاخص گروه از ستون
<data> اجازه می دهد تا برای داده های قابل خواندن برای ماشین فراهم شود
جدید
<datalist> شاخص یک “تکمیل خودکار” لیست کشویی
جدید
<dd> تعیین یک شرح تعریف
<del> شاخص متن حذف
<details> شاخص جزئیات یک عنصر
جدید
<dfn> معرفی یک لنگر
<dialog> شاخص می کند که بخشی از یک برنامه تعاملی است.
HTML 5.1
<div> تعیین یک بخش در یک پرونده
<dl> تعیین یک لیست تعریفی
<dt> تعیین یک مدت تعریف
<em> شاخص تاکید متن
<embed> شاخص برنامه خارجی و یا محتوای تعاملی
جدید
<fieldset> تعیین یک از فیلدها
<figcaption> شاخص عنوان برای عنصر شکل.
جدید
<figure> تعیین یک گروه از محتوای رسانه ها، و عنوان خود را
جدید
<footer> تعیین یک بالا و پایین صفحه برای یک بخش یا صفحه
جدید
<form> تعیین یک فرم
<h1> یک عنوان سطح شاخص ۱
<h2> یک عنوان سطح شاخص ۲
<h3> یک عنوان سطح شاخص ۳
<h4> یک عنوان سطح شاخص ۴
<h5> یک عنوان سطح شاخص ۵
<h6> یک عنوان سطح شاخص ۶
<head> شاخص اطلاعات در مورد سند
<header> تعیین یک گروه از تگ مقدماتی و یا ناوبری، از جمله عناصر خانواده h
جدید
<hgroup> تعیین یک هدر برای یک بخش یا صفحه.توجه: این عنصر از شاخصات W3C HTML5 کاهش یافته است اما هنوز هم در WHATWG استاندارد زندگی بازدید کنندگان یک ضربه برای یک بخش یا صفحه گنجانده شده است.
جدید
<hr> تعیین یک خط افقی
<html> شاخص یک سند HTML
<i> شاخص متن italic
<iframe> شاخص پنجره های درون خطی زیر (قاب)
<img> شاخص تصویر
<input> شاخص یک فیلد ورودی
<ins> شاخص متن قرار داده شده
<kbd> متن صفحه کلید را شاخص
<keygen> تولید یک جفت کلید
جدید
<label> تعیین یک برچسب برای کنترل فرم
<legend> شاخص یک عنوان در یک از فیلدها
<li> شاخص اقلام لیست
<link> تعیین یک مرجع منابع
<main> شاخص منطقه محتوای اصلی یک سند HTML.
جدید
<map> شاخص یک تصویر نقشه
<mark> شاخص متن شاخص شده
جدید
<menu> تعیین یک لیست منو
HTML 5.1
<menuitem> یک دستور است که کاربر می تواند از یک منوی popup استناد شاخص می کند.
HTML 5.1
<meta> شاخص اطلاعات متا
<meter> شاخص اندازه گیری در محدوده از پیش تعریف شده
جدید
<nav> شاخص لینک های ناوبری
جدید
<noscript> تعین بخش نبود اسکریپت
<object> شاخص شی جاسازی شده
<ol> شاخص یک لیست مرتب
<optgroup> شاخص یک گروه از گزینه
<option> شاخص یک گزینه در یک لیست کشویی
<output> شاخص برخی از انواع خروجی
جدید
<p> تعیین یک پاراگراف
<param> تعیین یک پارامتر برای یک شی
<pre> شاخص نوشته تنظیم نشده
<progress> شاخص پیشرفت یک کار از هر نوع
جدید
<q> شاخص یک نقل قول کوتاه
<rb> نشانه جزء متن پایه یک حاشیه نویسی روبی.
جدید
<rp> مورد استفاده برای بهره مندی از مرورگر هایی که حاشیه نویسی روبی را پشتیبانی نمی کند
جدید
<rt> شاخص جزء متن یاقوت حاشیه نویسی روبی.
جدید
<rtc> نشانه یک ظرف متن روبی برای اجزای متن یاقوت در یک حاشیه نویسی روبی.
جدید
<ruby> تعیین یک حاشیه نویسی روبی (مورد استفاده در تایپوگرافی شرق آسیا)
جدید
<s> نشان می دهد که متن دیگر دقیق و مرتبط.
<samp> شاخص نمونه مثال های کامپیوتری
<script> تعیین یک اسکریپت
<section> تعیین یک بخش
جدید
<select> یک لیست انتخاب
<small> شاخص متن کوچک
<source> شاخص منابع رسانه
جدید
<span> تعیین یک بخش در یک پرونده
<strong> شاخص متن پر رنگ
<style> تعیین یک تعریف سبک
<sub> شاخص متن را زیرنویس
<summary> شاخص خلاصه / عنوان برای

جدید
<sup> شاخص متن را بالانویس
<table> تعیین یک جدول
<tbody> شاخص بدنه یک جدول
<td> تعیین یک سلول جدول
<template> اعلام قطعات HTML است که می تواند شبیه سازی شده و قرار داده شده در این سند توسط اسکریپت.
جدید
<textarea> تعیین یک متن در باکس
<tfoot> شاخص پاورقی جدول
<th> تعیین یک هدر جدول
<thead> تعیین یک هدر جدول
<time> تعیین یک تاریخ / زمان
جدید
<title> شاخص عنوان سند
<tr> تعیین یک ردیف جدول
<track> تعیین یک مسیر متن را برای رسانه ها مانند ویدئویی و صوتی
جدید
<u> شاخص متنی با حاشیه نویسی غیر متنی.
<ul> شاخص یک لیست نامرتب
<var> تعیین یک متغیر
<video> شاخص یک ویدیو
جدید
<wbr> یک خط را شاخص فرصت برای کلمات بسیار طولانی و رشته از متن بدون فاصله.
جدید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *