قالب ۴۰۴ شیک و متحرک

قالب ۴۰۴ شیک و متحرک با این قالب متحرک و شیک ۴۰۴ شما میتوانید یک صفحه زیبا برای صفحات ناموجود و یا پاک شده خود ایجاد کنید.

برای دیدن دمو کدهای ادامه مطلب را کپی و در ابزار پیش نمایش کدبازان تست نمایید.

برای کپی کردن کدهای قالب روی کد دابل کلیک کنید سپس شروع به کپی کردن نمایید.

 

قالب 404

<body>
<div class="container">
 
 <div class="layer layer-1">
  <div class="page page-1a">P</div><div class="page page-1b">P</div>
  <div class="page page-2a">O</div><div class="page page-2b">O</div>
  <div class="page page-3a">D</div><div class="page page-3b">D</div>
  <div class="page page-4a">E</div><div class="page page-4b">E</div>
  <div class="page page-5a">R</div><div class="page page-5b">R</div>
 </div>
 
 <div class="layer layer-2">
  <div class="page page-1a">P</div><div class="page page-1b">P</div>
  <div class="page page-2a">O</div><div class="page page-2b">O</div>
  <div class="page page-3a">D</div><div class="page page-3b">D</div>
  <div class="page page-4a">E</div><div class="page page-4b">E</div>
  <div class="page page-5a">R</div><div class="page page-5b">R</div>
 </div>

 <div class="layer layer-3">
  <div class="page page-1a">P</div><div class="page page-1b">P</div>
  <div class="page page-2a">O</div><div class="page page-2b">O</div>
  <div class="page page-3a">D</div><div class="page page-3b">D</div>
  <div class="page page-4a">E</div><div class="page page-4b">E</div>
  <div class="page page-5a">R</div><div class="page page-5b">R</div>
 </div>

 <div class="layer layer-4">
  <div class="page page-1a">P</div><div class="page page-1b">P</div>
  <div class="page page-2a">O</div><div class="page page-2b">O</div>
  <div class="page page-3a">D</div><div class="page page-3b">D</div>
  <div class="page page-4a">E</div><div class="page page-4b">E</div>
  <div class="page page-5a">R</div><div class="page page-5b">R</div>
 </div>
 
 <div class="message">
  <h1>404</h1>
  <p>
   متاسفانه ؛ صفحه مورد نظر شما یافت نشد
  </p>
  <a class="button" href="#">codebazan.ir</a>
 </div>

</div>
<style>
	@font-face {
 font-family: 'IRANSans';
 src: url('font/IRANSansWeb.woff') format('woff'),
		url('font/IRANSansWeb.woff2') format('woff2'),
    url('font/IRANSansWeb.ttf') format('truetype');
}
html,
body {
 height: 100%;
}

body {
 margin: 0;
 position: relative;
 overflow: hidden;
}

.container {
 position: relative;
 width: 100%;
 height: 100%;
 margin: 0 auto;
 background: #B50921;
}

.layer {
 width: 100%;
 height: 200%;
 position: absolute;
 top: 0;
 left: 0;
}

.layer-1 {
 animation: down 3s linear infinite;
}

@keyframes down {
 from {
  transform: translateY(-50%);
 }
 to {
  transform: translateY(0%);
 }
}

.layer-2 {
 transform: rotateY(180deg);
 width: 90%;
 left: 5%;
 opacity: 0.8;
 animation: up 2s linear infinite;
}

@keyframes up {
 from {
  transform: translateY(0%);
 }
 to {
  transform: translateY(-50%);
 }
}

.layer-3 {
 transform: rotateY(180deg);
 width: 60%;
 left: 20%;
 opacity: 0.6;
 animation: up2 3s linear infinite;
}

@keyframes up2 {
 from {
  transform: translateY(0%);
 }
 to {
  transform: translateY(-50%);
 }
}

.layer-4 {
 transform: rotateX(180deg);
 width: 50%;
 left: 25%;
 opacity: 0.2;
 animation: down2 4s linear infinite;
}

@keyframes down2 {
 from {
  transform: translateY(-50%);
 }
 to {
  transform: translateY(0%);
 }
}

.page {
 background-color: rgba(255, 255, 255, 0.8);
 width: 10%;
 height: 10%;
 position: absolute;
 text-align: center;
 line-height: 150px;
 font-size: 100px;
 font-family: Helvetica, Arial, sans-serif;
 color: rgba(200, 0, 0, 0.1);
 color: transparent;
}

.page-1a {
 bottom: 0;
}

.page-1b {
 bottom: 50%;
}

.page-2a {
 top: 20%;
 left: 20%;
}

.page-2b {
 top: 70%;
 left: 20%;
}

.page-3a {
 top: 10%;
 left: 55%;
}

.page-3b {
 top: 60%;
 left: 55%;
}

.page-4a {
 top: 30%;
 left: 70%;
}

.page-4b {
 top: 80%;
 left: 70%;
}

.page-5a {
 top: 0%;
 left: 90%;
}

.page-5b {
 top: 50%;
 left: 90%;
}

.message {
 width: 100%;
 max-width: 400px;
 height: 380px;
 background: rgba(0, 0, 0, 0.3);
 position: absolute;
 top: 0;
 left: 0;
 right: 0;
 bottom: 0;
 margin: auto;
 text-align: center;
 font-family: 'IRANSans';
 color: #fff;
}

.message h1 {
 font-size: 10em;
 font-weight: normal;
 margin: 0;
 color: #fff;
}

.message p {
 margin-top: -2em;
}

.message .button {
 color: #fff;
 text-decoration: none;
 display: inline-block;
 border: 2px solid #fff;
 border-radius: 0.5em;
 padding: 1em;
}

.message .button:hover {
 background-color: #fff;
 color: #000;
}
	</style>


</body>

 

دیگر قالبها

قالب ۴۰۴ ردپا سبک و تیره

صفحه ۴۰۴ متحرک-بانس

 

قالب ۴۰۴ GitHub برای سایت و وبلاگ

قالب ۴۰۴ monkey متحرک زیبا

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *