کد ارم ایمیل شناور درکنار اسکرول بار

کد ارم ایمیل شناور درکنار اسکرول بار این کددر گوشه سمت راست وبلاگ و یا سایت شما قرار میگیرد.میتوانید لینک ایمیل و یا ادرس کانال تلگرام و … را در لوگوی خود جاساز کنید.

برای ویرایش ادرس عکس و لینک ارسال ایمیل و … میتوانید از قسمت دوم کد یعنی انتهای کد ادرس عکس و متن و لینک را ویرایش نمایید.

وبا پایین رفتن اسکرولبار به صورت شناور در گوشه باقی میماند.قسمتی از این کد که مشخص شده را در

قسمت head سایت قرار داده وقسمت دوم ان را در اخر بخش قالب قبل از تگ

<body/>

قرار دهید تا ارم شناور ایمیل در سایت نمایان شود.مشکلی بود از طریق تلگرام و یا تماس با ما سایت کدبازان  در ارتباط باشید.

 

دمو کد

<!---قسمت اول کد در هد قالب قرار دهید--->
<script language="javascript">
var w3c=(document.getElementById)?true:false;
var ns4=(document.layers)?true:false;
var ie4=(document.all && !w3c)?true:false;
var ie5=(document.all && w3c)?true:false;
var x,y,sx,sy,logo,logoW,logoH;
function getwindowsize(){
if(ie4||ie5){
x=document.body.clientWidth-logoW-10;
y=document.body.clientHeight-logoH-10;
}else{
x=window.innerWidth-logoW-25;y=window.innerHeight-logoH-10;}setInterval('movelogo()',100);}</script><div style="position:absolute;top:-200%;"><a  href="https://codebazan.ir/">&#1705;&#1583; &#1575;&#1585;&#1605; &#1575;&#1740;&#1605;&#1740;&#1604; &#1588;&#1606;&#1575;&#1608;&#1585; &#1583;&#1585;&#1705;&#1606;&#1575;&#1585; &#1575;&#1587;&#1705;&#1585;&#1608;&#1604; &#1576;&#1575;&#1585;</a></div>
<script>function movelogo(){if(ie4||ie5){sx=document.body.scrollLeft;sy=document.body.scrollTop;}else{sx=pageXOffset;
sy=pageYOffset;
}
if(ns4)logo.moveTo((x+sx),(y+sy));
else{
logo.style.left=x+sx+'px';
logo.style.top=y+sy+'px';
}}

window.onload=function(){
logo=(ns4)?document.layers['logo']:(ie4)?document.all['logo']:document.getElementById('logo');
if(ns4){
logoW=logo.document.images['logopic'].width;
logoH=logo.document.images['logopic'].height;
}else{
logoW=document.images['logopic'].width;
logoH=document.images['logopic'].height;
}
getwindowsize();
}
window.onresize=function(){
if(ns4)setTimeout('history.go(0)', 400);
else getwindowsize();
}
</script>

<!--این بخش را در قسمتی که میخواهید  نمایش داده شود قرار دهید -->

<div id="logo" style="position:absolute; left:0px; top:-100px">
<a href="mailto:info@codebazan.ir"><img src="https://codebazan.ir/wp-content/uploads/2015/11/03-Mail-icon.png" border="0" name="logopic"width="70"></a>
</div> 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *