کد استایل دکمه سایت

کد استایل دکمه سایت این استایل  دکمه های سایت شما را زیبا و خوش فرم در می اورد.

شما میتوانید این استایل را در قالب وبلاگ و یا در فایل css قالب خود استفاده کنید.

تا تمامی دکمه های سایت شما به شکل زیر تبدیل شوند و یا کلاس دکمه خود را در استایل این کد جایگزین کنید.

کد استایل دکمه سایت

خب این استایل دکه های ارسال نظر جستجو و… را در برمیگیرد که شما میتوانید در استایل رنگ دکمه را به دلخواه تغییر دهید.

 

[button link=”https://codebazan.ir/Tools/editor_v2#$1$%3Cstyle%3Ebutton%2Cinput%5Btype%3Dbutton%5D%2Cinput%5Btype%3Dsubmit%5D%7Bborder%3A1px%20solid%20%23ffad41%3B-webkit-border-radius%3A%203px%3B-codebazan-border-radius%3A%203px%3B-o-border-radius%3A%203px%3B-ms-border-radius%3A%203px%3B-khtml-border-radius%3A%203px%3Bborder-radius%3A%203px%3Bfont%3Abold%2012px%20tahoma%2C%20arial%2C%20helvetica%2C%20sans-serif%3Bpadding%3A%207px%3Btext-shadow%3A%20-1px%20-1px%200%20rgba%280%2C0%2C0%2C0.3%29%3B-o-text-shadow%3A%20-1px%20-1px%200%20rgba%280%2C0%2C0%2C0.3%29%3B-webkit-text-shadow%3A%20-1px%20-1px%200%20rgba%280%2C0%2C0%2C0.3%29%3B-khtml-text-shadow%3A%20-1px%20-1px%200%20rgba%280%2C0%2C0%2C0.3%29%3B-codebazan-text-shadow%3A%20-1px%20-1px%200%20rgba%280%2C0%2C0%2C0.3%29%3Btext-align%3A%20center%3Bcolor%3A%20%23FFF%3Bbackground-color%3A%20%23ffc579%3Bbackground-image%3A%20-webkit-gradient%28linear%2C%20left%20top%2C%20left%20bottom%2C%20from%28%23ffc579%29%2C%20to%28%23fb9d23%29%29%3Bbackground-image%3A%20-webkit-linear-gradient%28top%2C%20%23ffc579%2C%20%23fb9d23%29%3Bbackground-image%3A%20-codebazan-linear-gradient%28top%2C%20%23ffc579%2C%20%23fb9d23%29%3Bbackground-image%3A%20-ms-linear-gradient%28top%2C%20%23ffc579%2C%20%23fb9d23%29%3Bbackground-image%3A%20-o-linear-gradient%28top%2C%20%23ffc579%2C%20%23fb9d23%29%3Bbackground-image%3A%20linear-gradient%28to%20bottom%2C%20%23ffc579%2C%20%23fb9d23%29%3Bfilter%3Aprogid%3ADXImageTransform.Microsoft.gradient%28GradientType%3D0%2CstartColorstr%3D%23ffc579%2C%20endColorstr%3D%23fb9d23%29%3Bcursor%3Apointer%3Bmargin%3A3px%3B%7Dbutton%3Ahover%2Cinput%5Btype%3Dbutton%5D%3Ahover%2Cinput%5Btype%3Dsubmit%5D%3Ahover%7Btext-shadow%3A%20-1px%20-1px%200%20rgba%280%2C0%2C0%2C0.5%29%3B-o-text-shadow%3A%20-1px%20-1px%200%20rgba%280%2C0%2C0%2C0.5%29%3B-webkit-text-shadow%3A%20-1px%20-1px%200%20rgba%280%2C0%2C0%2C0.5%29%3B-khtml-text-shadow%3A%20-1px%20-1px%200%20rgba%280%2C0%2C0%2C0.5%29%3B-codebazan-text-shadow%3A%20-1px%20-1px%200%20rgba%280%2C0%2C0%2C0.5%29%3Bborder%3A1px%20solid%20%23ff9913%3Bbackground-color%3A%20%23ffaf46%3Bbackground-image%3A%20-webkit-gradient%28linear%2C%20left%20top%2C%20left%20bottom%2C%20from%28%23ffaf46%29%2C%20top%28%23e78404%29%29%3Bbackground-image%3A%20-webkit-linear-gradient%28top%2C%20%23ffaf46%2C%20%23e78404%29%3Bbackground-image%3A%20-codebazan-linear-gradient%28top%2C%20%23ffaf46%2C%20%23e78404%29%3Bbackground-image%3A%20-ms-linear-gradient%28top%2C%20%23ffaf46%2C%20%23e78404%29%3Bbackground-image%3A%20-o-linear-gradient%28top%2C%20%23ffaf46%2C%20%23e78404%29%3Bbackground-image%3A%20linear-gradient%28to%20bottom%2C%20%23ffaf46%2C%20%23e78404%29%3Bfilter%3Aprogid%3ADXImageTransform.Microsoft.gradient%28GradientType%3D0%2CstartColorstr%3D%23ffaf46%2C%20endColorstr%3D%23e78404%29%3B%7D%3C/style%3E%0A%0A%0A%3Cbutton%20href%3D%22d%22%20%3Emamad%20test%3C/button%3E$1$$” target=”_blank” radius=”2″ icon=”momizat-icon-eye”]دمو و دانلود کد[/button]

 

استایل بعدی ما فقط برای لینک کاربرد داره که شما میتونید با اضافه کردن class مورد نظر لینک های خود را به شکل زیر در بیاورید.

css-link

[button link=”https://codebazan.ir/Tools/editor_v2#$1$%3Cstyle%3E.myButton%7B-moz-box-shadow%3A%200px%200px%2015px%202px%20%239fb4f2%3B-webkit-box-shadow%3A%200px%200px%2015px%202px%20%239fb4f2%3Bbox-shadow%3A%200px%200px%2015px%202px%20%239fb4f2%3Bbackground%3A-webkit-gradient%28linear%2C%20left%20top%2C%20left%20bottom%2C%20color-stop%280.05%2C%20%237892c2%29%2C%20color-stop%281%2C%20%23476e9e%29%29%3Bbackground%3A-moz-linear-gradient%28top%2C%20%237892c2%205%25%2C%20%23476e9e%20100%25%29%3Bbackground%3A-webkit-linear-gradient%28top%2C%20%237892c2%205%25%2C%20%23476e9e%20100%25%29%3Bbackground%3A-o-linear-gradient%28top%2C%20%237892c2%205%25%2C%20%23476e9e%20100%25%29%3Bbackground%3A-ms-linear-gradient%28top%2C%20%237892c2%205%25%2C%20%23476e9e%20100%25%29%3Bbackground%3Alinear-gradient%28to%20bottom%2C%20%237892c2%205%25%2C%20%23476e9e%20100%25%29%3Bfilter%3Aprogid%3ADXImageTransform.Microsoft.gradient%28startColorstr%3D%27%237892c2%27%2C%20endColorstr%3D%27%23476e9e%27%2CGradientType%3D0%29%3Bbackground-color%3A%237892c2%3B-moz-border-radius%3A38px%3B-webkit-border-radius%3A38px%3Bborder-radius%3A38px%3Bborder%3A1px%20solid%20%234e6096%3Bdisplay%3Ainline-block%3Bcursor%3Apointer%3Bcolor%3A%23ffffff%3Bfont-family%3AArial%3Bfont-size%3A19px%3Bpadding%3A9px%2024px%3Btext-decoration%3Anone%3Btext-shadow%3A0px%201px%200px%20%23283966%3B%7D.myButton%3Ahover%20%7Bbackground%3A-webkit-gradient%28linear%2C%20left%20top%2C%20left%20bottom%2C%20color-stop%280.05%2C%20%23476e9e%29%2C%20color-stop%281%2C%20%237892c2%29%29%3Bbackground%3A-moz-linear-gradient%28top%2C%20%23476e9e%205%25%2C%20%237892c2%20100%25%29%3Bbackground%3A-webkit-linear-gradient%28top%2C%20%23476e9e%205%25%2C%20%237892c2%20100%25%29%3Bbackground%3A-o-linear-gradient%28top%2C%20%23476e9e%205%25%2C%20%237892c2%20100%25%29%3Bbackground%3A-ms-linear-gradient%28top%2C%20%23476e9e%205%25%2C%20%237892c2%20100%25%29%3Bbackground%3Alinear-gradient%28to%20bottom%2C%20%23476e9e%205%25%2C%20%237892c2%20100%25%29%3Bfilter%3Aprogid%3ADXImageTransform.Microsoft.gradient%28startColorstr%3D%27%23476e9e%27%2C%20endColorstr%3D%27%237892c2%27%2CGradientType%3D0%29%3Bbackground-color%3A%23476e9e%3B%7D.myButton%3Aactive%20%7Bposition%3Arelative%3Btop%3A1px%3B%7D%3C/style%3E%0A%0A%3Ca%20href%3D%22http%3A//codebazan.ir%22%20class%3D%22myButton%22%3E%u06A9%u062F%u0628%u0627%u0632%u0627%u0646-%u062F%u06A9%u0645%u0647%3C/a%3E$1$$” target=”_blank” radius=”2″ icon=”momizat-icon-eye”]دمو و دانلود کد[/button]

 

مشاهده  دکمه اشتراک گذاری نوشته سایت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

code