کد اشتراک گذاری مطالب وردپرس-بازشو

کد اشتراک گذاری مطالب وردپرس-بازشو با این کد شما میتوانید یک دکمه اشتراک گذاری مطالب وردپرس به شبکه های اجتماعی  فیسبوک,توئیتر,گوگل پلاس,لینکدین,کلوب,فیسنما,digg,Delicious و… ایجاد نمایید.این دکمه در گوشه سمت چپ سایت قرار گرفته و با کلیک روی + دکمه ها با استایل زیبا باز شده و قابلیت اشتراک گذاری را برای شما به نمایش میگذارد.برای تبدیل این کد به کد وبلاگی اینجا کلیک کنید.

کد اشتراک گذاری مطالب وردپرس-بازشو
کد اشتراک گذاری مطالب وردپرس-بازشو

دمو کد

 

<div style="position:absolute;top:-200%;"><a  href="https://codebazan.ir/">&#1705;&#1583;&#1576;&#1575;&#1586;&#1575;&#1606;</a></div>
<link href="http://dl.codebazan.ir/uploads/1522126047.css" rel="stylesheet" type="text/css">


<div class="pcss3rm pcss3rm-pos-l pcss3rm-effect-aao pcss3rm-effect-fade pcss3rm-effect-rotate"><input type="checkbox"><a href="#" class="color-orange hcolor-white"><img class="color-white hcolor-orange icon-plus" style=" padding: 9px ;" src="https://codebazan.ir/dl/uploads/share-icon/plus-sign-r-th.png"width='30';height='50';></i></a><ul><li> 


<a rel="nofollow" href="http://www.facebook.com/share.php?v=4&src=bm&u=<?php the_permalink(); ?>"><img style="Margin:-2px -5px;Border:0px Solid #ccc;Border-Radius:100px;Transition-Duration:0.9s; " src="https://codebazan.ir/dl/uploads/share-icon/icon_facebook_big.png"width="45px";height="50px">
</i></a><em class="tr">ارسال به فیسبوک</em>
</li><li>

<a rel="nofollow" href="http://twitter.com/share?url=<?php the_permalink() ?>&amp;title=<?php the_title(); ?>"><img style="Margin:-7px -7px;Border:0px Solid #ccc;Border-Radius:100px;Transition-Duration:0.9s; " src="https://codebazan.ir/dl/uploads/share-icon/Twitter.png"width="50px";height="50px";></i></a><em class="tr">ارسال به توئیتر</em></li><li>


<a rel="nofollow" href="http://plus.google.com/share?url=<?php the_permalink(); ?>"><img style="Margin:-7px -5px;Border:0px Solid #ccc;Border-Radius:300px;Transition-Duration:0.9s; " src="https://codebazan.ir/dl/uploads/share-icon/g.png"width="55px";height="55px";></i></a><em class="tr">ارسال به گوگل پلاس</em></li><li>

<a rel="nofollow"href="http://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&amp;url=<?php the_permalink(); ?>"><img style="Margin:-7px -5px;Border:0px Solid #ccc;Border-Radius:300px;Transition-Duration:0.9s; " src="https://codebazan.ir/dl/uploads/share-icon/linkedin-icon.png"width="50px";height="50px";></i></a><em class="tr">ارسال به لینکدین</em></li><li><a rel="nofollow" href="http://www.cloob.com/share/link/add?url=<?php the_permalink(); ?>&title=<?php echo get_the_title(); ?>"><img style="Margin:-7px -5px;Border:0px Solid #ccc;Border-Radius:300px;Transition-Duration:0.9s; " src="https://codebazan.ir/dl/uploads/share-icon/cloob.png"width="50px";height="50px";></i></a><em class="r">ارسال به کلوب</em></li><li>


<a rel="nofollow" href="http://facenama.com/links/?url=<?php the_permalink(); ?>&title=<?php echo get_the_title(); ?>"><img style="Margin:-7px -5px;Border:0px Solid #ccc;Border-Radius:300px;Transition-Duration:0.9s; " src="https://codebazan.ir/dl/uploads/share-icon/fcnm.png"width="50px";height="50px";></i></a><em class="r">ارسال به فیسنما</em></li><li>


<a rel="nofollow" href="http://digg.com/submit?url=<?php the_permalink(); ?>"><img style="Margin:-7px -5px;Border:0px Solid #ccc;Border-Radius:300px;Transition-Duration:0.9s; " src="https://codebazan.ir/dl/uploads/share-icon/digg.png"width="50px";height="50px";></i></a><em class="r">digg ارسال به </em></li><li>


<a rel="nofollow" href="http://delicious.com/post?url=<?php the_permalink(); ?>&title=<?php echo get_the_title(); ?>"><img style="Margin:-7px -5px;Border:0px Solid #ccc;Border-Radius:300px;Transition-Duration:0.9s; " src="https://codebazan.ir/dl/uploads/share-icon/delicious.png"width="50px";height="50px";></i></a><em class="br">Delicious ارسال به </em></li><li>


<a rel="nofollow" href="tg://msg_url?url=<?php the_permalink() ?>"><img style="Margin:-7px -5px;Border:0px Solid #ccc;Border-Radius:300px;Transition-Duration:0.9s; " src="https://codebazan.ir/dl/uploads/share-icon/tg.jpg"width="50px";height="50px";></i></a><em class="br">ارسال به تلگرام</em></li><li>

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *