کد افکت زیبای متن در سایت

با عرض سلام خدمت دوستان کدبازانی (کد افکت زیبای متن در سایت )یکی از کدهای کاربردی برای زیباسازی سایت و یا وبلاگ میباشد.

شما میتوانید با قرار دادن این کد در قالب وبلاگ و یا صفحات جداگانه و … این کد را استفاده نمایید

ی کم خلاقیت و حوصله میخواد برای استفاده از این کد در سایت و وبلاگ خودتون هر چه خلاقیت بیشتر کد زیبا تر.

 

کد افکت زیبای متن در سایت

 

پیشنمایش کد

<h2><a style="display:none;" href="https://www.codebazan.ir/">&#1705;&#1583;&#1576;&#1575;&#1586;&#1575;&#1606;</a></h2><script language="JavaScript" type="text/javascript">
<!--
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// ////////////////////////////
 
var str=new Array();
var URL="http://ADRESESITE.COM/";
str=["کدسایت","کد وبلاگ","اسکریپت سالم ","افزونه ورد پرس","متن انتهایی"];
 
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// ///////////////////////////
var gcount=0;
var bool=true,bools=true,toggle=true;
var T=10;
var negate=40,assert=-40;var Negate=40,Assert=-40;
var _wide=1,_Wide=50;
var spans;
window.onload=init;
function init()
{
 HUCKO(); // Richard Hucko 
 setStr(0);
  animText();
}
function setStr(rhucko1)
{
 spans=document.getElementById('DYNAMIC').getElementsByTagName('span');
 for(var x=0;x<spans.length;x++)
 document.getElementById('sid'+x).innerHTML=str[rhucko1];
}
function animText()
{
 
 if(toggle)
 {
 for(var x=0;x<spans.length;x++)
  spans[x].style.visibility="hidden";
   
  toggle=false;
 } 
 else if(bool)
 {
  T=150;
   with(document.getElementById('sid1').style)
   {
    fontSize=50; 
     letterSpacing=1;
   visibility="visible";
   }
   bool=false;
 } // - SPLASH INTRO SCREEN - OUT OF CONTROL TEXT - DHTML EFFECT - CROSS BROWSER
 else if(bools)
 {
 T=10;
   bools=false;
 }
 else if(_wide<50)
 {
  document.getElementById('sid1').style.letterSpacing=_wide;
   _wide+=1;
 }
 else if(_Wide>1)
 {
  document.getElementById('sid0').style.visibility="visible";
   document.getElementById('sid2').style.visibility="visible";
   document.getElementById('sid0').style.top=Assert;
   document.getElementById('sid2').style.top=Negate;
   
  document.getElementById('sid1').style.letterSpacing=_Wide;
   _Wide-=1;
   Assert+=1;Negate-=1;
 }
 else if(assert<0)
 {
  document.getElementById('sid0').style.visibility="visible";
   document.getElementById('sid2').style.visibility="visible";
  if(assert==-1) {document.getElementById('sid0').style.visibility="hidden";document.getElementById ('sid2').style.visibility="hidden";T=500;}
  with(document.getElementById('sid0').style)
   {
    top=negate;
   }
  with(document.getElementById('sid2').style)
   {
    top=assert;// - Created By Richard Hucko  Kaneohe, Hawaii 96744 - www.codebazan.ir - DHTML Scripts and More . . .
   }
  assert+=1;negate-=1;
 }
 else if(gcount<str.length-1)
 {
  _wide=1;_Wide=50;
  negate=40;Negate=40;
  assert=-40;Assert=-40;
  bool=true;bools=true;toggle=true;
   gcount++;
   document.getElementById('sid1').style.visibility="hidden";
   setStr(gcount);
 }
 else if(gcount==str.length-1)
 document.getElementById('sid1').style.fontSize=75;
 else
 {
  clearIt();// -RHucko1
 }
 Timer=setTimeout("animText();",T);
}
function HUCKO()
{
 document.getElementById('sid1').onclick=RICHARD;
}
function RICHARD()
{
 location.href=URL;
}
function clearIt()
{
 clearTimeout(Timer);
}
//-->
</script>
<style type="text/css">
<!--
body .alignment #DHTML #DYNAMIC span {
                           position:relative;
                            font-weight:900;
                            font-size:40;
                          }
-->
</style>
 
</head>
<body style="background-color:black;color:white;">
 
<br /><br /><br /><br /><br />
<center class="alignment">
<div id="DHTML">
 <div id="DYNAMIC">
  <span id="sid0"></span><br />
    <span id="sid1">fff</span><br /> 
   <span id="sid2"></span><br />
 </div>
</div>
</center>
 
</body>
</html>

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *