کد ایجاد البوم عکس گالری تصاویر

کد ایجاد البوم عکس گالری تصاویر  با این کد شما میتوانید در سایت خود یک البوم نمایش عکس با قابلیت انتخاب عکس برای نمایش ایجاد کنید.برای اضافه کردن عکس کافیه ادرس های عکس موجود در کد را با ادرس عکس خود تعویض نمایید و برای اضافه کردن یک پاراگراف از کد را کپی و در انتهای همون کد اضافه کنید.

در این البوم شما میتوانید زمان تعویض اسلاید رو خودتون ضافه کنید.

 

کد ایجاد البوم عکس گالری تصاویر

دموی کد

<HTML> 
<HEAD><TITLE>اسلاید شو</TITLE>

<link rel="stylesheet" id="butto" href="http://rozup.ir/view/1113424/style.css" media="all">

 
<SCRIPT language="JavaScript">
 
<!-- Autheur: Jeroen Heemskerk (Bluemoon) --!
 
var nextslidenr;
var show;
 
function Nextslide() {
  var i,start; 
 
  // first find the next slide to show after the one were showing
 
  i = start = nextslidenr;
  while ((i<document.form.selection.length)&&(nextslidenr == start)) { 
   if (document.form.selection[i].checked) nextslidenr = i; 
   i++; }
 
  // not found? maybe befor the slide were showing?
 
  i=0;
  if ((nextslidenr == start) && (start > 0)) {
  while ((i<start)&&(nextslidenr == start)) {
   if (document.form.selection[i].checked) nextslidenr = i; 
   i++; } }
 
  // show the slide
 
  if (nextslidenr != start) {
  document.slideshow.src = document.form.selection[nextslidenr].value;
    if (show==1) id=setTimeout("Nextslide(1)",
            eval(document.form.timeframe.value)*1000+1); 
  // ۲۰۰۰ = ۲ seconds
  }    
}
 
function tile(pic) {
 
 tilewindow = window.open

("","twin","toolbar=no,location=no,directories=no,status=no,menubar=no,scrollbars=no,copyhistory=no,wid

th=600,height=400");
 
 tilewindow.document.write("<HTML><HEAD><TITLE>tile'd "+pic+"</TITLE></HEAD><BODY>");
 
 for(i=1;i<500;i++) tilewindow.document.write("<IMG SRC='"+pic+"'>");
 
 tilewindow.document.write("<BR><FORM><INPUT type=button value=close Onclick='self.close

()'></FORM></BODY></HTML>");
}
 
<!-- --></SCRIPT></HEAD>
 
<BODY Onload="javascript:nextslidenr=document.form.selection.length-1;show=0"> 

<FORM name=form> 

<div class="example" style="border-left: 8px dashed #2e2e2e;border-right: 8px dashed #2e2e2e;border-

top: 8px dashed #aaaaaa;border-bottom: 8px dashed #aaaaaa;">
 <center><h4><br>لطفا عکسها را برای نمایش انتخاب کنید<br>برای تمام صفحه شدن عکس روی ان کلیک کنید</h4></center><br><!--- توجه نمایید ادرس هر عکس ۳ بار در کد تکرار میشود--->
<!----کادر عکس اول ----->

  <div id="1" style="background-color: #99FFFF;float: right;">

<INPUT type=checkbox name=selection value="

http://rozup.ir/view/1021037/1.jpg

"checked> <A HREF="#" Onclick="tile('

http://rozup.ir/view/1021037/1.jpg
')"><img src="

http://rozup.ir/view/1021037/1.jpg

"width=100 height=100></A><BR>  

</div>
<!----پایان کادر عکس اول ----->


<!----کادر عکس دوم ----->

  <div id="1" style="background-color: #99FFFF;float: right;">
<INPUT type=checkbox name=selection value="

http://rozup.ir/view/1021038/2.jpg

"checked><AHREF="#"Onclick="tile('

http://rozup.ir/view/1021038/2.jpg

')"><img src="

http://rozup.ir/view/1021038/2.jpg

"width=100 height=100></A><BR>

</div>
<!----پایان کادر عکس دوم ----->


<!---- کادر عکس سوم ----->
  <div id="1" style="background-color: #99FFFF;float: right;">

<INPUT type=checkbox name=selection value="

http://rozup.ir/view/1021039/3.jpg

"checked><A HREF="#"Onclick="tile('

http://rozup.ir/view/1021039/3.jpg

')"><img src="

http://rozup.ir/view/1021039/3.jpg

"width=100 height=100></A><BR>  

</div>
<!----پایان کادر عکس سوم ----->

<!---- کادر عکس چهارم ----->

  <div id="1" style="background-color: #99FFFF;float: right;">

<INPUT type=checkbox name=selection value="

http://rozup.ir/view/1021040/4.jpg

"checked><A HREF="#"Onclick="tile('

http://rozup.ir/view/1021040/4.jpg

')"><img src="

http://rozup.ir/view/1021040/4.jpg

"width=100 height=100></A><BR>  

</div>
<!----پایان کادر عکس چهارم ----->
 
<!--توجه توجه:برای اضافه کردن عکس کافیه یکی از کادر بالا را کپی و در زیر اخرین کار قرار دهید و ادرس عکس ان را به دلخواه تغییر دهید---->


<center>

 <br><br> <br><br> <br><br> <br><br><hr>

<!-- تصویر برای نمایش در صفحه اول -->
<IMG name="slideshow" src="https://rozup.ir/view/1021037/1.jpg" width=400 height=350><BR>
<!-- تصویر برای نمایش در صفحه اول -->
 
<INPUT type=button OnCLick="show=1;Nextslide()" value="شروع">
<INPUT type=button OnCLick="Nextslide()" value="بعدی">
<INPUT type=button Onclick="show=0" value="ایست"><BR><BR>


 <div id="1" style="border: 3px double #CCCCCC;
  width: 230px;margin-bottom:10px;">

<h4>زمان تعویض عکس-ثانیه<BR></h4>
<INPUT type=text Value=2 name="timeframe" size=4><BR> <BR> </dive>
</FORM>

<style>
.۲{
  background: url(images/rounded.gif) no-repeat top left;
  height: 22px;
  width: 230px;
}
.۲{
  border: 0;
  width:220px;
  margin-top:3px;
}
</style>

</BODY> 
</HTML>

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *