کد ایجاد فوتر ثابت در سایت

کد ایجاد فوتر ثابت در سایت با این کد میتوانید یک فوتر زیبا و ثابت در انتهای وبلاگ خود داشته باشید.که با حرکت اسکرول سرجای خودش باقی میمونه.که یکی از کاربردهای مفید این کد اینه که با یک کلیک میتوان ان را محو کرد. به این صورت که بعد از کلیک روی ان محو خواهد شد و در لود دوباره سایت ظاهر خواهد شد.

کد ایجاد فوتر ثابت در سایت

 

دمو کد

<link rel="stylesheet" href="/temp/fonts/style.css" type="text/css" media="screen">
<style>
.footer-codebazan{
font-family:Far_Casablanca !important;
font-size:18px;
font-style:normal;
line-height:normal;
font-weight:normal;
font-variant:normal;
text-transform:none;
color:#FFF;
text-decoration:none;
background-color:#a40f0f;
height:20px;
width:100%;
position:fixed;
bottom:0px;
text-align:center;
direction:rtl;
unicode-bidi:normal;
align:center;
left:0px;
right:0px;
padding-top:5px;
padding-right:0px;
padding-bottom:8px;
padding-left:0px;
}
</style>
<a onClick="document.getElementById('paeen').style.display='none';">
<div class="footer-codebazan" id="paeen">
<div class="MyTicker"><span id="theTicker"> </span></div>
</div>
</a>
<script type="text/javascript">
var theSummaries=new Array("کدبازان-کدستان مرجع تمام کدهای وبلاگ و سایت");
var theSiteLinks=new Array("");
// Control parameters
var theCharacterTimeout = 80;
var theStoryTimeout = 4000;
var theWidgetOne = "_";
var theWidgetTwo = "-";
var theWidgetNone = "";
var theItemCount = theSummaries.length;
var NS6 = (document.getElementById && !document.all) ? true : false;
// Ticker startup
function startTicker() {
	// Define run time values
	theCurrentStory = -1;
	theCurrentLength = 0;
	// Locate base objects
	if (document.getElementById) {
  	runTheTicker();
	}
	else {
  	document.write("<style>.ticki{display:none;}.ticko{border:0px; padding:0px;}</style>");
  	return true;
	}
}
// Ticker main run loop
function runTheTicker() {
	var myTimeout;
	// Go for the next story data block
	if (theCurrentLength == 0) {
  	theCurrentStory++;
  	theCurrentStory = theCurrentStory % theItemCount;
  	theStorySummary = theSummaries[theCurrentStory];
  	theTargetLink = theSiteLinks[theCurrentStory];
	}

	var textTitle = theStorySummary.substring(0, theCurrentLength) + whatWidget();

	if (theTargetLink) {

  	if (NS6) {
    	document.getElementById("theTicker").innerHTML = '<a target="_self" style="font-size:11px; color:#ffcc00" href="' + theTargetLink + '" target="_top">' + textTitle + '</a>';
  	}
  	else {
    	document.all.theTicker.innerHTML = '<a target="_self" style="font-size:11px; color:#ffcc00" href="' + theTargetLink + '" target="_top">' + textTitle + '</a>';
  	}
	}
	else {
  	if (NS6) {
    	document.getElementById("theTicker").innerHTML = '<span>' + textTitle + '</span>';
  	}
  	else {
    	document.all.theTicker.innerHTML = '<span>' + textTitle + '</span>';
  	}
	}

	// Modify the length for the substring and define the timer
	if (theCurrentLength != theStorySummary.length) {
  	theCurrentLength++;
  	myTimeout = theCharacterTimeout;
	}
	else {
  	theCurrentLength = 0;
  	myTimeout = theStoryTimeout;
	}
	// Call up the next cycle of the ticker
	setTimeout("runTheTicker()", myTimeout);
}

// Widget generator
function whatWidget() {
	if (theCurrentLength == theStorySummary.length) {
  	return theWidgetNone;
	}

	if ((theCurrentLength % 2) == 1) {
  	return theWidgetOne;
	}
	else {
  	return theWidgetTwo;
	}
}

startTicker();
</script>

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *