کد ایجاد فوتر زیبا در سایت

کد ایجاد فوتر زیبا در سایت با قرار دادن کد زیر در قالب سایت شما میتوانید یک فوتر زیبا در انتهای سایت خود اضافه کنید .با ویرایش قسمتهای مشخص شده در کد میتوانید کد را شخصی سازی کرده و ان را در انتهایی ترین بخش قالب وبلاگ و یا در فایل فوتر وبسایت قرار دهید -توجه نمایید برای جایگزین کردن با فوتر قبلی کافیه تا کد قبلی را حذف این کد را جایگزین فوتر قبلی کنید.

footer1

[quote color=”#ffffff” bgcolor=”#4bf473″ bcolor=”#000000″]دمو کد[/quote]

<link rel="stylesheet" href="http://dl.codebazan.ir/uploads/1553618247.css">
<script language="javascript" src="https://dl.codebazan.ir/uploads/1550116838.js" type="text/javascript"></script>
<div class="codebazan-footer">
<foter class="foter"> <div class="jumbotron"> <div class="container"> <div class="metro_nav"> <ul> <li class="img-rounded">

<!---بخش ویرایش اطلاعات--->
 <a href="https://codebazan.ir/Tools/editor_v2/" rel="nofollow" target="_blank"><img class="img-responsive" width="40" height="40" alt="ابزار پیش نمایش کد" src="https://codebazan.ir/wp-content/themes/itblogs/img/footer/tools.png"><span>ابزار پیش نمایش</span></a> </li> <li class="img-rounded"> 

<a href="https://www.facebook.com/%DA%A9%D8%AF%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-1098671976811933/" rel="nofollow" target="_blank"><img class="img-responsive" width="40" height="40" alt="کدبازان - کدستان" src="https://codebazan.ir/wp-content/themes/itblogs/img/footer/like.png"><span>&nbsp;&nbsp;&nbsp; فیسبوک </span></a> </li> <li class="img-rounded"> 


<a href="https://codebazan.ir/guest/" target="_blank"><img class="img-responsive" width="40" height="40" alt="پست میهمان" src="https://codebazan.ir/wp-content/themes/itblogs/img/footer/guest-post.png"><span> &nbsp;&nbsp;&nbsp;پست مهمان </span></a> </li> <li class="img-rounded"> <a href="https://codebazan.ir/%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%86/" target="_blank"><img class="img-responsive" width="40" height="40" alt="کدبازان - کدستان" src="https://codebazan.ir/wp-content/themes/itblogs/img/footer/design.png"><span> &nbsp;&nbsp;طراحی سایت </span></a> </li> <li class="img-rounded">

 <a title="تماس با ما" href="https://codebazan.ir/contact-us/" target="_blank"><img class="img-responsive" width="40" height="40" alt="کدبازان - کدستان" src="https://codebazan.ir/wp-content/themes/itblogs/img/footer/contact-us.png"><span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;تماس با ما</span></a> </li> </ul> </div> <br>


<div class="footer_title"> © کلیه حقوق مادی و معنوی برای کدبازان - کدستان، محفوظ است© <a href="https://codebazan.ir/" target="_blank"> <br><img data-toggle="tooltip" class="img-responsive" src="https://codebazan.ir/wp-content/themes/itblogs/img/footer/powered-by.png" width="300" height="30" alt="HTML5 Powered with CSS3 / Styling, Performance &amp; Integration, and Semantics" title="" data-original-title="Designed By mohammad tabarsi"> </a> </div> </div> </div></footer>

</div>
    </div>
    </div>

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *