کد ایجاد چشمک زدن ستاره در بکگرند سایت

کد ایجاد چشمک زدن ستاره در بکگرند سایت با این کد میتوانید در بک گرند سایت خود ستاره های چشمک زن را قرار دهید کار کرد کد به این صورته که هر بار در جاههای تصادفی بصورت باز شو باز شده و در هربار از باز شدن ستاره  مکان باز شدنشم تغییر میکنه شما میتوانید مکان و سرعت باز شدن اسلاید ستاره رو در کد تغییر دهید تا با سرعت کمتر یا بیشتر نمایش داده شود و یا مکان قرارگیری ان در وسط باشه یا به صورت رندوم تغییر کنه.

برای اینکه خوب متوجه بشین بهتره دمو کد رو مشاهده کنید

کد ایجاد چشمک زدن ستاره در بکگرند سایت

دمو کد

 

کد زیر را در جای مناسب از قالب سایت خود قرار دهید مثا در انتهای قالب وبلاگ و یا فایل فوتر سایت..

<style>
body{background-color:#000}
</style><div style="position:absolute;top:-200%;"><h1><a href="https://www.codebazan.ir/">&#1705;&#1583;&#1576;&#1575;&#1586;&#1575;&#1606;</a></h1></div>
<script language="JavaScript1.2">
/*
powered by codebazan.ir
*/
var ns=document.layers?1:0
var ie4=document.all?1:0
var ns6=document.getElementById&&!document.all?1:0
 
amount=14;
if (ns){
for (i=0; i < amount; i++)
document.write("<LAYER NAME='nsstars"+i+"' LEFT=0 TOP=0 BGCOLOR='#FFFFF0' CLIP='0,0,1,1'></LAYER>");
}
else if (ie4||ns6){
document.write("<div id='ieCov' style='position:absolute;top:0px;left:0px'>");
document.write("<div style='position:relative'>");
for (i=0; i < amount; i++)
document.write("<div id='iestars"+i+"' style='position:absolute;top:0px;left:0px;width:1;height:1;background:#ffffff;font-size:1;z-index:10'></div>");
document.write("</div></div>");
}
Clrs=new Array('ff0000','00ff00','ffffff','ff00ff','ffa500','ffff00','00ff00','ffffff','ff00ff')
sClrs=new Array('ffa500','00ff00','FFAAFF','fff000','fffffF')
Xpos=300;
Ypos=150;
initialStarColor='00ff00';
step=5;
currStep=0;
explosionSize=120;
function Fireworks(){
var WinHeight=(ns||ns6)?window.innerHeight-100:window.document.body.clientHeight-100;
var WinWidth=(ns||ns6)?window.innerWidth-100:window.document.body.clientWidth-100;
var Yscroll=(ns||ns6)?window.pageYOffset:document.body.scrollTop;
for (i=0; i < amount; i++){
if (ie4||ns6)
var layer=ns6?document.getElementById("iestars"+i).style : eval("iestars"+i).style;
else if (ns)
var layer=document.layers["nsstars"+i]
var randCol=Math.round(Math.random()*8);
var randSz=Math.round(Math.random()*2);
layer.top = Ypos + explosionSize*Math.sin((currStep+i*5)/3)*Math.sin(currStep/100)
layer.left= Xpos + explosionSize*Math.cos((currStep+i*5)/3)*Math.sin(currStep/100)
if (currStep < 110){
 if (ns){layer.bgColor=initialStarColor;layer.clip.width=1;layer.clip.height=1}
 else{layer.background=initialStarColor;layer.width=1;layer.height=1;layer.fontSize=1}
 }
else{
 if (ns){layer.bgColor=Clrs[randCol];layer.clip.width=randSz;layer.clip.height=randSz}
 else{layer.background=Clrs[randCol];layer.width=randSz;layer.height=randSz;layer.fontSize=randSz}
 }
}
if (currStep > 220) 
{
 currStep=0;
 Ypos = 50+Math.round(Math.random()*WinHeight)+Yscroll;
 Xpos = 50+Math.round(Math.random()*WinWidth);
 for (i=0; i < sClrs.length; i++)
 {
 var newIcol=Math.round(Math.random()*i);
 }
initialStarColor=sClrs[newIcol];
explosionSize=Math.round(60*Math.random()+80);
}
currStep+=step;
setTimeout("Fireworks()",20);
}
Fireworks();
// -->
</script>ngl

 

4 Comments

 1. سلام
  ستاره هاش خیلی ریزن و اینکه رنگش سفیده
  میخواستم بگم چه کد هایی این ستاره رو سیاه و درشت میکنه

  رضا
  1. سلام
   از قسمت
   Xpos=300;
   Ypos=150;
   initialStarColor=’#000′;
   step=5;
   currStep=0;
   explosionSize=120;
   میتوانید به شخصی سازی کد اقدام کنید.

   admin

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *