کد جابجایی متن با ماوس در سایت

کد جابجایی متن با ماوس در سایت با این کد کوتاه  میتوانید نوشته ها و یا متنهای تبلیغی , عکس و … خود را در سایت قرار دهید تا زمانی که متن مزاحم کار کاربر در سایت شما شد بتواند ان را با ماوس جا به جا کند و به راحتی در سایت به کاووش بپردازد.البته از این کد میتوان استفاده های دیگه ای هم کرد که بسته به نوع سلیغه شما میباشد.

کد جابجایی متن با ماوس در سایت
کد جابجایی متن با ماوس در سایت

دمو کد

کد زیر را کپی کنید و در جای مناسب از سایت و وبلاگ خود قرار دهید.

برای ویرایش کد میتوانید از ابزار پیش نمایش کدبازان استفاده نمایید.

<div style="position:absolute;top:-200%;"><h1><a href="https://www.codebazan.ir/">&#1705;&#1583;&#1576;&#1575;&#1586;&#1575;&#1606;</a></h1></div><style type="text/css">.drag{position:relative;cursor:hand;z-index: 1000;}</style><script type="text/javascript">
var dragobject={
z: 0, x: 0, y: 0, offsetx : null, offsety : null, targetobj : null, dragapproved : 0,
initialize:function(){
document.onmousedown=this.drag
document.onmouseup=function(){this.dragapproved=0}
},
drag:function(e){
var evtobj=window.event? window.event : e
this.targetobj=window.event? event.srcElement : e.target
if (this.targetobj.className=="drag"){
this.dragapproved=1
if (isNaN(parseInt(this.targetobj.style.left))){this.targetobj.style.left=0}
if (isNaN(parseInt(this.targetobj.style.top))){this.targetobj.style.top=0}
this.offsetx=parseInt(this.targetobj.style.left)
this.offsety=parseInt(this.targetobj.style.top)
this.x=evtobj.clientX
this.y=evtobj.clientY
if (evtobj.preventDefault)
evtobj.preventDefault()
document.onmousemove=dragobject.moveit
}
},
moveit:function(e){
var evtobj=window.event? window.event : e
if (this.dragapproved==1){
this.targetobj.style.left=this.offsetx+evtobj.clientX-this.x+"px"
this.targetobj.style.top=this.offsety+evtobj.clientY-this.y+"px"
return false
}
}
}

dragobject.initialize()

</script>

 
<html>
<head>
<!--drag engine code installed here-->
</head>
<body>
<h1><div style="color:red;border:5px solid red;border-radius:5px;width:50%;background-color:#111;padding:10;"class="drag">
<!------شروع ,ویرایش نوشته شما------>

http//:codebazan.ir</div>

</body>
</html>


 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *