کد رشد تصویر یا زوم عکس در سایت به صورت خودکار

کد رشد تصویر یا زوم عکس در سایت به صورت خودکار این کدر در قالب سایت با وبلاگ قرار داده شده و ادرس تصویر مورد نظر را در کد جایگزین کنید.بعد از ورود کاربر و لود شدن صفحه تصویر مورد نظر شما شروع به بزرگ شدن یا زوم شدن میکند.

سرعت رشد تصویر را میتوانید از این قسمت total = total * 800; در کد ویرایش نمایید .

هرچه عدد کوچکتر شود سرعت رشد عکس بیشتر میشود.

کد رشد تصویر در سایت به صورت خودکار کد زوم عکس

 

دمو کد

کد زیر دوقسمتی میباشد قسما اول کد را در هد سایت و قسمت دوم را در قسمتهای دلخواه خود میتوانید استفاده نمایید.

برای استفاده در نوشته ها و… کد قسمت اول را در هد قالب خود قرار دهید و کد قسمت دوم را در نوشته های خود قرار دهید.

ادرس عکس را میتوانید از قسمت دوم تغییر دهید

<div style="position:absolute;top:-200%;"><a  href="https://codebazan.ir/">&#1705;&#1583; &#1585;&#1588;&#1583; &#1578;&#1589;&#1608;&#1740;&#1585; &#1740;&#1575; &#1586;&#1608;&#1605; &#1593;&#1705;&#1587; &#1583;&#1585; &#1587;&#1575;&#1740;&#1578; &#1576;&#1607; &#1589;&#1608;&#1585;&#1578; &#1582;&#1608;&#1583;&#1705;&#1575;&#1585;</a></div><SCRIPT LANGUAGE="JavaScript">
<!-- Begin
var ival, imgname, total, steps, maxx, maxy, currentx, currenty, dx, dy;
function zoomImg(imgname, total, steps, maxx, maxy) {
// convert the total from seconds to miliseconds
total = total * 800;
objref = eval("document.getElementById('"+imgname+"')");
currentx = objref.width;
currenty = objref.height;
// work out how much we need to increase the image by each step
// devide image sizes by number of steps to get the amount we need to change each step
stepx = maxx / steps;
stepy = maxy / steps;
// devide the total time (in ms) by the number of steps to get the interval time
inttime = total / steps;
// set the interval to increase the size of the image by the required pixels 
functionRef = "resizeImg('"+imgname+"', "+stepx+", "+stepy+", "+maxx+", "+maxy+")";
ival = setInterval(functionRef, inttime);
}
function resizeImg(imgname, dx, dy, maxx, maxy) {
objref = eval("document.getElementById('"+imgname+"')");
currentx = objref.width;
currenty = objref.height;
if ((currentx<maxx-dx) && (currenty<maxy-dy)) {
objref.height = currenty + dy;
objref.width = currentx + dx;
}
else {
clearInterval(ival);
objref.height = maxy; 
objref.width = maxx;
   }
}
//  End -->
</script>


 <!---این کد را در هر جای سایتتان که قرار است کد ب نمایش در بیاد بزارید---->

<BODY onLoad="zoomImg('test', 10, 150, 300, 200)">
  <!---قرار دادن ادرس تصویر مورد نظر شما در کد زیر--->
<div align="center"><img src="https://codebazan.ir/test.png" name="test" id="test" height="2" width="3"></div>

 

4 Comments

  1. سلام این ممنون که طریقه زوم شدن عکس رو گذاشین فقط یه سوال با زوم شدن عکس مقدار عرض و ارتفاع نیز همراه اون بزرگ میشود. میشه بگین چجوری میشه عکس درحالی که زوم می شود عرض و ارتفاع آن تغییری نکند.

    نیما

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *