کد رقص نور صفحه سایت

کد رقص نور صفحه سایت این کد در هد سایت قرار گرفته و با تنظیم نوع رنگ و سرعت تعویض نور میتوانید یک سایت زیبا به دلخواه کاربر ایجاد نمایید.این کد قابلیت استاپ و استارت هم دارد.

کد رقص نور صفحه سایت

 

پیشنمایش کد

<h2><a style="display:none;" href="https://www.codebazan.ir/">&#1705;&#1583;&#1576;&#1575;&#1586;&#1575;&#1606;</a></h2><style>input { 
background: none repeat scroll 0 0 #cc9900;
border: 1px solid #3abec0;
border-radius: 10px;
color: #000000;
margin-right: 5px;
margin-top: 5px;
border: 2px solid #000000;
direction: ltr;
font-family: Tahoma;
font-size: 11px;
font-style: normal;
font-weight: 700;
max-width: 100%;
padding: 6px;
text-shadow: none;
}</style> 
<SCRIPT LANGAUGE="Javascript">
 
 
           <!-- Start hiding
 
           var COLOR = 999999
 
           var woot = 0
 
           function stoploop() {
 
            document.bgColor = '#000000';
 
            clearTimeout(loopID);
 
           }
 
           function loopBackground() {
 
            if (COLOR > 0) {
 
             document.bgColor = '#' + COLOR
 
             COLOR -= 111111
 
             loopID = setTimeout("loopBackground()",1)
 
            } else {
 
             document.bgColor = '#000000'
 
             woot += 10
 
             COLOR = 999999
 
             COLOR -= woot
 
           //  alert(COLOR)
 
           //  clearTimeout(loopID)
 
             loopID = setTimeout("loopBackground()",1)
 
            }
 
           }
 
           // -->       
 
</SCRIPT></HEAD>
 
           <BODY BGCOLOR="black" TEXT="white">
 
           <FORM NAME="background"><Center>
 
            <INPUT TYPE="button" VALUE="شروع رقص نور"
 
             onClick="loopBackground()">
 
            <input type="button" value="پایان رقص نور" onClick="stoploop()">
 
           </center></FORM>
 
<BODY BGCOLOR="BLACK" TEXT="WHITE">

</BODY>
</HTML>

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *