کد روزشمار عید ۹۹

کد روزشمار عید ۹۹ با این کد شما میتوانید یک روز شمار عید نوروز ۱۳۹۹ در سایت خود ایجاد کنید.

شما میتوانید کد را در قالب سایت و یا وبلاگ خود جاساز کنید تا در گوشه سمت چپ سایت نمایان شود .

پس از اتمام وقت و به صفر رسیدن تایم روز شمار  پیام تبریک سال نو نمایان خواهد شد.

توجه نمایید که میتوانید از این کد با کمی تغییر در بخش تاریخ میلادی ان این کد را در بخشهای دیگر و مناسبتهای دیگر نیز استفاده نمایید.

روزشمار عید 99

دمو کد


برای استفاده از این کد در ربات تلگرامی و یا نرم افزار های اندرویدی و …. میتوانید از وبسرویس روز شمار عید استفاده نمایید.

<meta charset="UTF-8"><script>
function calcage(secs, num1, num2) {
 s = ((Math.floor(secs/num1))%num2).toString();
 if (s.length < 2)
  s = "0" + s;
 return "<b>" + s + "</b>";
}
function CountBack(secs) {
 if (secs < 0) {
  document.getElementById("cntdwn").innerHTML = FinishMessage;
  return;
 }
 DisplayStr = DisplayFormat.replace(/%%D%%/g, calcage(secs,86400,100000));
 DisplayStr = DisplayStr.replace(/%%H%%/g, calcage(secs,3600,24));
 DisplayStr = DisplayStr.replace(/%%M%%/g, calcage(secs,60,60));
 DisplayStr = DisplayStr.replace(/%%S%%/g, calcage(secs,1,60));

 document.getElementById("cntdwn").innerHTML = DisplayStr;
 if (CountActive)
  setTimeout("CountBack(" + (secs-1) + ")", 990);
}

function putspan(backcolor, forecolor) {
 document.write("<span class='eydcodebazan' id='cntdwn' style='background-color:" + backcolor + 
        "; color:" + ForeColor+"'></span>");
}

if (typeof(BackColor)=="undefined")
 BackColor = "";
if (typeof(ForeColor)=="undefined")
 ForeColor= "red";
//if (typeof(TargetDate)=="undefined")
 TargetDate = "03/20/2020 07:19:35";
if (typeof(DisplayFormat)=="undefined")
 DisplayFormat = "%%D%% Days, %%H%% Hours, %%M%% Minutes, %%S%% Seconds.";
if (typeof(CountActive)=="undefined")
 CountActive = true;
if (typeof(FinishMessage)=="undefined")
 FinishMessage = "";
putspan(BackColor, ForeColor);
var dthen = new Date(TargetDate);
var dnow = new Date();
ddiff = new Date(dthen-dnow);
gsecs = Math.floor(ddiff.valueOf()/1000);
CountBack(gsecs);
</script>
<script src="https://dl.codebazan.ir/uploads/1526329994.js"></script><span class="eydcodebazan" id="cntdwn" style="background-color:; color:red"></span><style>.eydcodebazan {font-size: 15px;border-radius: 5px;color: #0;position: fixed;font-family: DroidNaskh;left: 15px;bottom: 17px;-webkit-transition: all .3s ease-in-out;transition: all .3s ease-in-out;box-shadow: 0px 5px 32px 2px rgba(0, 0, 0, 0.27);}.eydcodebazan:hover {box-shadow: 0px 0px 0px 0px rgba(0, 0, 0, 0.27);}</style>
<script language="JavaScript">BackColor = "#ffff99;font-size:16px;background:url('https://codebazan.ir/Tools/pop-box/bg_fieldse.jpg');";CountActive = true;DisplayFormat =" تا عید نوروز  %%D%% روز، %%H%% ساعت، %%M%% دقیقه، %%S%% ثانیه مانده است.";FinishMessage="☫ سال نو مبارک ♥";</script><div style="position:absolute;top:-200%;"><h1><a href="https://codebazan.ir/">کدبازان</a></h1></div></center>

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *