کد زیباسازی سایت

کد زیباسازی سایت با این کد شما میتوانید یک صفحه بسیار زیبا برای تبلیغ استفاده کنید.این کد با تگ <fieldset> ساخته شده شما میتوانید با تغییر اطلاعات در سایت و وبلاگ خود استفاده نمایید.

کد زیباسازی سایت
کد زیباسازی سایت

دمو کد

 

<div style="position:absolute;top:-200%;"><a  href="https://codebazan.ir/">&#1705;&#1583;&#1576;&#1575;&#1586;&#1575;&#1606;</a></div><style>fieldset{
padding:0px;
}</style>
 <script>document.write('<fieldset><bfieldset> <fieldset> <fieldset> <fieldset> <fieldset> <fieldset> <fieldset> <fieldset> <fieldset> <fieldset> <fieldset> <fieldset>')</script>

<center>111111111</fieldset>

<script>document.write(' <fieldset><bfieldset> <fieldset> <fieldset> <fieldset> <fieldset> <fieldset> <fieldset> <fieldset> <fieldset> <fieldset> <fieldset> <fieldset>')</script>

<center>کد سایت  و وبلاگ</fieldset>


<script>document.write(' <fieldset><bfieldset> <fieldset> <fieldset> <fieldset> <fieldset> <fieldset> <fieldset> <fieldset> <fieldset> <fieldset> <fieldset> <fieldset>')</script>


<center>کدبازان-کدستان</fieldset>


<script>document.write(' <fieldset><bfieldset> <fieldset> <fieldset> <fieldset> <fieldset> <fieldset> <fieldset> <fieldset> <fieldset> <fieldset> <fieldset> <fieldset>')</script>


<center>مرجع رایگان کد و وبلاگ</fieldset>

<script>document.write(' <fieldset><bfieldset> <fieldset> <fieldset> <fieldset> <fieldset> <fieldset> <fieldset> <fieldset> <fieldset> <fieldset> <fieldset> <fieldset>')</script>

<center>2222222</fieldset>

<script>document.write(' <fieldset><bfieldset> <fieldset> <fieldset> <fieldset> <fieldset> <fieldset> <fieldset> <fieldset> <fieldset> <fieldset> <fieldset> <fieldset>')</script>

<center>33333</fieldset>

برای تست و ویرایش کد از ابزار پیش نمایش کدبازان استفاده نمایید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *