کد متحرک کردن عکس و متن بعد از لود سایت

کد متحرک کردن عکس و متن بعد از لود سایت با این کد شما میتوانید تصاویر و یا متنهای دلخواه خود را بعد از لود سایت به صورت متحرک در اورید.این کد با css ساخته شده بسیار سبک و کم حجم بوده .حتی کل سایت را نیز میتوان با این کد بعد از لود جابه جا کرد.

کد متحرک کردن عکس و متن بعد از لود سایت
کد متحرک کردن عکس و متن بعد از لود سایت

[quote]دمو کد[/quote]

 

<!DOCTYPE html>
<html> 
<head>
	<title>HTML5 & CSS3 Text Animation Example</title>
</head>
<body>

<!-- STYLE SECTION -->
<style type="text/css">
body {
  font-family: "BarnaulGrotesk";
}
.basic {
  font-size: 2em; /*increased font size*/
  color: green;  /*set a font color to green*/
  -webkit-animation-name: basic; /* Chrome, Safari, Opera */
  -webkit-animation-duration: 4s; /* Chrome, Safari, Opera */
  animation-duration: 4s; /*set how long will the animation run*/
  animation-name: basic; /*give the animation a name to refer later in keyframes*/
}
@keyframes basic {     /*refer to our current keyframe: basic*/
  from {color: green;}  /*start animation with this property and value*/
  to {color: red;}    /*end the animation with this property and value*/
}
.codebazan-txt-anim {
  font-size: 2em;
  margin-top: 1em;
  color: black;
  position: relative;
  animation-name: example-4;
  -webkit-animation-name: example-4;
  animation-duration: 5s;
  animation-timing-function: linear; /*how the animation transitions through keyframes*/
  animation-delay: 1s;    /*delay the start of an animation*/
  animation-iteration-count: 2; /*play the animation two times*/
  animation-direction: alternate; /*alternate direction on each run through the sequence*/
}

@keyframes example-4 { /*applying multiple animations*/
  ۰%  {left: 0px; top: 0px;}
  ۳۰% {left: 100px; top: 0px;}
  ۶۰% {left: 100px; top: 50px;}
  ۹۰% {left: 0px; top: 50px;}
  ۱۰۰% {left: 0px; top: 0px;}
} 
 
</style>  
 
<!-- HTML SECTION -->

 <!-----بخش ویرایش اطلاعات------>
 
<div class="codebazan-txt-anim">

info@codebazan.ir

 
</div>
<div class="codebazan-txt-anim">


<img src="https://codebazan.ir/logo.png" alt="" />


</div>

 
</body>
</html>

 

برای ویرایش کد میتوانید از ابزار پیش نمایش کدبازارن استفاده نمایید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *