کد محو شدن خودکار متن

کد محو شدن خودکار متن این کد با کمک جاوا اسکریپت ساخته شده و در تمام قسمتهای سایت یا وبلاگ قابل استفاده میباشد.

شما میتوانید سرعت محو شدن و تعداد متن را به صورت دستی در کد ویرایش کنید. به جای متن میتوانید از عکس و هر چیز دیگر استفاده نمایید.

برای استفاده از کد شما میتوانید کد قسمت اول و دوم که دارای نوشته های فارسی میباشد را در هد قالب سایت خود قرار دهید و قسمت اخر کد را در قسمت دلخواه سایت استفاده نمایید.

کد محو شدن خودکار متن

دمو کد

<div style="position:absolute;top:-200%;"><a href="https://codebazan.ir/">&#1705;&#1583; &#1605;&#1581;&#1608; &#1588;&#1583;&#1606; &#1582;&#1608;&#1583;&#1705;&#1575;&#1585; &#1605;&#1578;&#1606;</a></div><script>
  var WAVSCRIPT_FADENUMBER=0
  function fade(){  if(navigator.appName=="Microsoft Internet Explorer")
  {  var WAVSCRIPT_DOMCHANGESTYLE="filter='alpha(opacity='+WAVSCRIPT_FADEINCRIMENTVARIABLE"+WAVSCRIPT_FADENUMBER+"+')'"
  }else
  {
  var WAVSCRIPT_DOMCHANGESTYLE="opacity=0+'.'+WAVSCRIPT_FADEINCRIMENTVARIABLE"+WAVSCRIPT_FADENUMBER
  }
  if(arguments[2]=="in")
  {
  document.write("<scr"+"ipt>var WAVSCRIPT_FADEINCRIMENTVARIABLE"+WAVSCRIPT_FADENUMBER+"=10;function WAVSCRIPT_FADEFUNCTION"+WAVSCRIPT_FADENUMBER+"(){document.getElementById('"+arguments[0]+"').style."+WAVSCRIPT_DOMCHANGESTYLE+";WAVSCRIPT_FADEINCRIMENTVARIABLE"+WAVSCRIPT_FADENUMBER+"++;timer"+WAVSCRIPT_FADENUMBER+"=setTimeout('WAVSCRIPT_FADEFUNCTION"+WAVSCRIPT_FADENUMBER+"()',"+arguments[1]+");if(WAVSCRIPT_FADEINCRIMENTVARIABLE"+WAVSCRIPT_FADENUMBER+"==99){clearTimeout(timer"+WAVSCRIPT_FADENUMBER+")}else{}}WAVSCRIPT_FADEFUNCTION"+WAVSCRIPT_FADENUMBER+"()</scr"+"ipt>")
  }
  else
  {
  document.write("<scr"+"ipt>var WAVSCRIPT_FADEINCRIMENTVARIABLE"+WAVSCRIPT_FADENUMBER+"=99;function WAVSCRIPT_FADEFUNCTION"+WAVSCRIPT_FADENUMBER+"(){document.getElementById('"+arguments[0]+"').style."+WAVSCRIPT_DOMCHANGESTYLE+";WAVSCRIPT_FADEINCRIMENTVARIABLE"+WAVSCRIPT_FADENUMBER+"--;timer"+WAVSCRIPT_FADENUMBER+"=setTimeout('WAVSCRIPT_FADEFUNCTION"+WAVSCRIPT_FADENUMBER+"()',"+arguments[1]+");if(WAVSCRIPT_FADEINCRIMENTVARIABLE"+WAVSCRIPT_FADENUMBER+"==10){WAVSCRIPT_FADEINCRIMENTVARIABLE"+WAVSCRIPT_FADENUMBER+"=0;document.getElementById('"+arguments[0]+"').style."+WAVSCRIPT_DOMCHANGESTYLE+";clearTimeout(timer"+WAVSCRIPT_FADENUMBER+");}else{}}WAVSCRIPT_FADEFUNCTION"+WAVSCRIPT_FADENUMBER+"()</scr"+"ipt>")
  }
 WAVSCRIPT_FADENUMBER++
 }
 </script>

 
 
  <!--کدهای زیر را میتوانید ویرایش کنید و اطلاعات مورد نظر خودتونو جایگزین کنید-->
 

<center>
 
 <div id="t1" style="width:100%;">کدبازان-کدستان</div>
 <div id="t2" style="width:100%;">کدجاوا,کدHTML,اسکریپت</div>
 <div id="t3" style="width:100%;">CODEBAZAN.IR--کدبازان</div>
 <div id="t4" style="width:100%;">کدبازان اولین سایت کد وبلاگ بدون تبلیغات نمایشی</div>
<P>
 <div id="t5" style="width:100%;">کدبازان-کدستان</div>
 <div id="t6" style="width:100%;">کدجاوا,کدHTML,اسکریپت</div>
 <div id="t7" style="width:100%;">CODEBAZAN.IR--کدبازان</div>
 <div id="t8" style="width:100%;">کدبازان اولین سایت کد وبلاگ بدون تبلیغات نمایشی</div>

 <!--100 زمان محو شدن-->

 <!--//in va out ماندن متن یا محو شدن متن را نشان میدهد\\-->

 <script>
  fade("t1",100,"in")
  fade("t2",100,"out")
  fade("t3",20,"out")
  fade("t4",50,"out")
  fade("t5",100,"in")
  fade("t6",50,"out")
  fade("t7",20,"in")
  fade("t8",30,"out")
 </script>

برای ویرایش کد محو متن در سایت از ابزار پیش نمایش کدبازان استفاده نمایید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *