کد نمایش تقویم فارسی در سایت

کد نمایش تقویم فارسی در سایت با این کد شما میتوانید تقویم شمسی را در سایت خود نمایش دهید.این کد با جاوا ساخته شده و دارای دو بخش است بخش اول کد اصلی که در هد سایت قرار گرفته و بخش دوم دستور فراخوانی کد که در قسمتی که میخواهید تقویم به نمایش در بیاد قرار داده میشود.

کد نمایش تقویم فارسی در سایت

دمو کد

<head> 
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"> 
<meta http-equiv="Content-Language" content="fa"> 
<script language="javascript"> 
function showdate() {
  week= new Array("یکشنبه","دوشنبه","سه شنبه","چهارشنبه","پنج شنبه","جمعه","شنبه")
  months = new Array("فروردین","اردیبهشت","خرداد","تیر","مرداد","شهریور","مهر","آبان","آذر","دی","بهمن","اسفند");
  a = new Date();
  d= a.getDay();
  day= a.getDate();
  month = a.getMonth()+1;
  year= a.getYear();
 
	year = (year== 0)?2000:year;
	(year<1000)? (year += 2000):true;
  
	year -= ( (month < 3) || ((month == 3) && (day < 21)) )? 622:621;
 
	switch (month) {
  	case 1: (day<21)? (month=10, day+=10):(month=11, day-=20); break;
  	case 2: (day<20)? (month=11, day+=11):(month=12, day-=19); break;
  	case 3: (day<21)? (month=12, day+=9):(month=1, day-=20);  break;
  	case 4: (day<21)? (month=1, day+=11):(month=2, day-=20);  break;
  	case 5:
  	case 6: (day<22)? (month-=3, day+=10):(month-=2, day-=21); break;
  	case 7:
  	case 8:
  	case 9: (day<23)? (month-=3, day+=9):(month-=2, day-=22); break;
  	case 10:(day<23)? (month=7, day+=8):(month=8, day-=22);  break;
  	case 11:
  	case 12:(day<22)? (month-=3, day+=9):(month-=2, day-=21); break;
    default: 	break;
	}
document.write(months[month-1]+" ");
}
</SCRIPT> 
<SCRIPT language="javascript"> 
function showdate1() {
  week= new Array("یکشنبه","دوشنبه","سه شنبه","چهارشنبه","پنج شنبه","جمعه","شنبه")
  months = new Array("فروردین","اردیبهشت","خرداد","تیر","مرداد","شهریور","مهر","آبان","آذر","دی","بهمن","اسفند");
  a = new Date();
  d= a.getDay();
  day= a.getDate();
  month = a.getMonth()+1;
  year= a.getYear();
 
	year = (year== 0)?2000:year;
	(year<1000)? (year += 2000):true;
  
	year -= ( (month < 3) || ((month == 3) && (day < 21)) )? 622:621;
 
	switch (month) {
  	case 1: (day<21)? (month=10, day+=10):(month=11, day-=20); break;
  	case 2: (day<20)? (month=11, day+=11):(month=12, day-=19); break;
  	case 3: (day<21)? (month=12, day+=9):(month=1, day-=20);  break;
  	case 4: (day<21)? (month=1, day+=11):(month=2, day-=20);  break;
  	case 5:
  	case 6: (day<22)? (month-=3, day+=10):(month-=2, day-=21); break;
  	case 7:
  	case 8:
  	case 9: (day<23)? (month-=3, day+=9):(month-=2, day-=22); break;
  	case 10:(day<23)? (month=7, day+=8):(month=8, day-=22);  break;
  	case 11:
  	case 12:(day<22)? (month-=3, day+=9):(month-=2, day-=21); break;
    default: 	break;
	}
document.write(day+" ");
}
</script>
</head>

<center><b>

 

<script>showdate()</script>
<script>showdate1()</script>
<div style='display:none'><h2><a title="codebazan" href="https://codebazan.ir">codebazan</a></h2></div>

برای زیباسازی از css استفاده نمایید.

کد فوق را میتوانید در ابزار پیش نمایش کدبازان تست نمایید.

4 Comments

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *