کد نمایش پاپ اپ یک بار برای هر ای پی

کد نمایش پاپ اپ یک بار برای هر ای پی این کد را در قالب سایت , وبلاگ و یا صفحات جداگانه  در بخش هدر یا فوتر فایل قالب خود قرار داده

نحوه کار کرد این کد به این صورته که با اولین کلیک کاربر در سایت پاپ اپ عمل خواهد کرد.

این کد برای هر ای پی در ۲۴ ساعت یک بار پاپ اپ را اجرا میکند.یعنی هر ۲۴ ساعت برای یک ای پی یک بار تبلیغات باز میشود.

توجه نمایید به جای ******** ادرس سایت خود را در کد جایگذاری نمایید.

کد نمایش پاپ اپ یک بار برای هر ای پی

پیشنمایش کد

<h2><a style="display:none;" href="https://www.codebazan.ir/">&#1705;&#1583;&#1576;&#1575;&#1586;&#1575;&#1606;</a></h2>
<script>
website = "************";
width = 1000;
height = 500;
 
function getCookie(c_name){
	var i,codebazan,y,ARRcookies=document.cookie.split(";");
	for (i=0;i<ARRcookies.length;i++){
		codebazan=ARRcookies[i].substr(0,ARRcookies[i].indexOf("="));
		y=ARRcookies[i].substr(ARRcookies[i].indexOf("=")+1);
		codebazan=codebazan.replace(/^\s+|\s+$/g,"");
		if (codebazan==c_name){
			return unescape(y);
		}
	}
}
function setCookie(c_name,value){
	var exdays=1;
	var exdate=new Date();
	
	exdate.setHours(exdate.getHours() + exdays);
	var c_value=escape(value) + ((exdays==null) ? "" : "; expires="+exdate.toUTCString());
	document.cookie=c_name + "=" + c_value;
}
function checkCookie(){
	var username1=getCookie("tiptap");
	var usernam = "tiptap";
	if(username1==null){
		window.open('','_parent','toolbar=1,location=1,directories=1,status=1,menubar=1,scrollbars=1,resizable=1');
		window.focus();
	}
	if(username1=="" | username1==null){
		if(window.open(website,'_blank','width='+width+',height='+height+',toolbar=1,scrollbars=1,location=1,statusbar=1,menubar=1,resizable=1')){
			window.focus();
			
			setCookie("tiptap",usernam);
		}
	}
}
document.onclick = checkCookie;
if ((window.XMLHttpRequest==undefined) && (ActiveXObject != undefined)){
	window.onload=checkCookie;
}

</script><h2><a style="display:none;" href="https://www.codebazan.ir/">&#1705;&#1583;&#1576;&#1575;&#1586;&#1575;&#1606;</a></h2>

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *