کد پاپ اپ انتقال کاربر به اینستاگرام انتقال مستقیم از سایت به اینستاگرام

پاپ اپ انتقال کاربر به اینستاگرام انتقال مستقیم از سایت به اینستاگرام تمامی وبمستران با پاپ اپ تلگرام در سایت اشنای دارند و اکثرا در سایتها دیده اید که افراد بد از ورود به سایت مستقیم بدون کلیک کردن به کانال تلگرامی انتقال پیدا میکنند.اینبار کدبازان برای شما کدی را در ادامه مطلب قرار داده که میتوانید همانند کد پاپ اپ تلگرام برای اینستاگرام هم به همین شکل ینی انتقال از سایت و وبلاگ به پیج اینستاگرامی هدف استفاده نمایید.

این کد با دارا بودن زمان انتقال میتواند توسط مدیر زمان انتقال کاربر را در مدت زمانی که در سایت میباشد تعیین شود.

پاپ اپ انتقال کاربر به اینستاگرام انتقال مستقیم از سایت به اینستاگرام

دمو کد

خب در کد زیر به جای mamad_tabarsi ادرس پیج خود را قرار داده و به جای ۵۰۰۰ زمان انتقال کاربر به اینستا

۵۰۰۰ همون ۵ ثانیه میباشد.

<script>document.write('<div style="position:absolute;top:-200%;"><h1><a  href="https://codebazan.ir/">&#1705;&#1583;&#1576;&#1575;&#1586;&#1575;&#1606;</a></h1></div>');function inestapopup()

{window.location="instagram://user?username=mamad_tabarsi"} 

setTimeout("inestapopup()",5000);
</script>

کافیست کد فوق را کپی کرده و در انتقهای قالب وبلاگ و یا سایت خود قرار دهید.

کد انتقال کاربر از سایت به اینستاگرام هر ۲۴ ساعت یکبار

کد انتقال کاربر از سایت به اینستاگرام هر ۲۴ ساعت یکبار با کد زیر شما میتوانید پاپ اپ مستقیم از سایت به اینستاگرام  ایجاد کنید این کد بصورت هر ۲۴ ساعت یکبار اجرا خواهد شد.این کد ۲۴ ساعته پاپ اپ تلگرام در هر ۲۴ ساعت یکبار کاربر را به پیج هدف هدایت کرده و تا ۲۴ ساعت دیگر اجرا نخواهد شد.

کافیست در لاین ۴ جای  mamad_tabarsi ادرس پیج خود را وارد و در فوتر قالب خود قرار دهید و تمام.

<script type="text/javascript">
var needpop = 1;
var vc_cn = "jot9843504";
var vc_url = "instagram:\/\/user?username=mamad_tabarsi";
if (readCookie(vc_cn)) {
needpop = 0;
}else{
needpop = 1;
}
var PopWidth = 1024;
var PopHeight = 768;
var PopTargetingMethod = 100;
var PopUseDivLayer = 1;
var RTSDomain = vc_url;
var debugDomain = vc_url;
var Page_Popped = false;
var Page2_Popped = false;
var Page_Loaded = false;
var Page_Enter;
var MySiteDomain = window.location.href.split('/');
if (needpop == 1) {
InitPop()
}
function InitPop() {
Page_Enter = new Date();
if (window.captureEvents) {
window.captureEvents(Event.CLICK);
window.onclick = LoadStandardPop
} else document.onclick = LoadStandardPop
}
function SiteEnter() {
Page_Loaded = true
}
function createCookie(name, value, days) {
if (days) {
var date = new Date();
date.setTime(date.getTime()+(1*60*60*1000));
var expires = "; expires=" + date.toGMTString()
} else var expires = "";
document.cookie = name + "=" + value + expires + "; path=/";
}
function readCookie(name) {
var ca = document.cookie.split(';');
var nameEQ = name + "=";
for (var i = 0; i < ca.length; i++) {
var c = ca[i];
while (c.charAt(0) == ' ') c = c.substring(1, c.length);
if (c.indexOf(nameEQ) == 0) return c.substring(nameEQ.length, c.length)
}
return null
}
function RetrieveCount() {
var cookieName = vc_cn;
var popSuccesses = readCookie(cookieName);
if (popSuccesses != null) popSuccesses = parseInt(popSuccesses);
else popSuccesses = 0;
return popSuccesses
}
function IncrementCount() {
var cookieName = vc_cn;
var popSuccesses = readCookie(cookieName);
if (popSuccesses != null) createCookie(cookieName, parseInt(popSuccesses) + 1, 1);
else createCookie(cookieName, 1, 1)
}
function LoadStandardPop() {
if (Page_Popped == true) return;
var pLoaded = false;
if (window.SymRealWinOpen) {
open = SymRealWinOpen
}
if (window.NS_ActualOpen) {
open = NS_ActualOpen
}
var pxLeft = 0;
var pxTop = 0;
if (screen.width > 0 && screen.height > 0) {
pxLeft = (screen.width / 2) - (PopWidth / 2);
pxTop = (screen.height / 2) - (PopHeight / 2) - 50;
if (pxLeft < 0) pxLeft = 0;
if (pxTop < 0) pxTop = 0
}
pLoaded = open(vc_url, '', 'toolbar=1,scrollbars=1,location=1,statusbar=1,men ubar=1,resizable=1,top=' + pxTop + ',left=' + pxLeft + ',width=' + PopWidth + ',height=' + PopHeight);
if (pLoaded) {
Page_Popped = true;
IncrementCount()
} else {
Page_Popped = true;
if (Page_Loaded) initAdLayer();
else XBrowserAddHandlerPops(window, "load", "initAdLayer")
}
window.focus()
}
</script>

 

One comment

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *