کد پیام خوش امد گویی در سایت

کد پیام خوش امد گویی در سایت این کد رد قسمت دلخواه سایت قرار گرفتهو پیام خوش امد گویی و یا عنوان سایت شما را به صورت زیبا و دو رنگ نمایش میدهد.شما میتوانید این کد را در صفحات جداگانه و… استفاده کنید.

برای تغییر رنگ ,متن و یا سرعت تغییر رنگ از ابتدای کد میتوانید تغییرات لازم را انجام دهید.

برای بهتر دیده شدن کد حتما دمو کد را مشاهده نمایید

کد پیام خوش امد گویی

 

دمو کد

<div style="position:absolute;top:-200%;"><a  href="https://codebazan.ir/">&#1705;&#1583; &#1662;&#1740;&#1575;&#1605; &#1582;&#1608;&#1588; &#1575;&#1605;&#1583; &#1711;&#1608;&#1740;&#1740; &#1583;&#1585; &#1587;&#1575;&#1740;&#1578;</a></div>
<script language="JavaScript1.2">
var n=0
if (document.all||document.getElementById){
document.write('<font color="'+neonbasecolor+'">')
for (m=0;m<message.length;m++)
document.write('<span id="neonlight'+m+'">'+message.charAt(m)+'</span>')
document.write('</font>')
}else
document.write(message)
function crossref(number){
var crossobj=document.all? eval("document.all.neonlight"+number) : document.getElementById("neonlight"+number)
return crossobj
}
function neon(){
//Change all letters to base color
if (n==0){
for (m=0;m<message.length;m++)
//eval("document.all.neonlight"+m).style.color=neonbasecolor
crossref(m).style.color=neonbasecolor
} 
//cycle through and change individual letters to neon color
crossref(n).style.color=neontextcolor
if (n<message.length-1)
n++
else{
n=0
clearInterval(flashing)
setTimeout("beginneon()",1500)
return
}
}
function beginneon(){
if (document.all||document.getElementById)
flashing=setInterval("neon()",flashspeed)
}
beginneon()
</script>
<!--قسمت بالا را در هد قالب قرار دهید-->

<!--قسمت زیر را در جای دلخواه خود قرار دهید-->
<script>
var message="WELCOME TO THE CODEBAZAN SITE"
 
var neonbasecolor="red"
 
var neontextcolor="blue"
 
var flashspeed=100  //in milliseconds
</script>

برای تست و ویرایش میتوانید از ابزار پیش نمایش کدبازان استفاده نمایید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *